Mine områder
Hjelp

Bredbånd hjemme - Krav til dokumentasjon når arbeidsgiver refunderer utgiftene

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:58 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Refusjon - arbeidstakers abonnement
Hvis arbeidstaker får dekket bredbånd hjemme av arbeidsgiver, er dette en skattepliktig fordel som reguleres av regelverket for elektronisk kommunikasjon (ek-tjeneste). Den ansattes skattepliktige fordel ved arbeidsgivers dekning av ek-tjeneste begrenses i utgangspunktet til maksimalt kr 4 392,- pr år - uavhengig av antall tjenester.

 

Hvordan arbeidsgiver i praksis skal fordelsbeskatte avhenger av hvordan arbeidsgiver dekker tjenesten. Hvis abonnementet står i ansattes navn, foreligger det en refusjon. Ved refusjon legges det faktiske refunderte beløpet inn som trekkpliktig fordel når dekningen skjer, inntil den skattepliktige grensen på

kr 4 392,- er nådd. Dette gjelder både hvor arbeidstaker dekker fakturaen selv og får beløpet refundert, og hvor arbeidsgiver dekker beløpet direkte.

 

Tjenstlig behov
En forutsetning for at beskatningen stopper ved kr 4 392,- er at den ansatte har tjenstlig behov for ek-tjenesten.

 

Hvis det ikke foreligger et tjenstlig behov for å ha bredbånd hjemme, vil hele beløpet arbeidsgiver refunderer være skattepliktig. Beløpet innberettes da som lønn og ikke som ek-tjeneste.

 

Dokumentasjon - elektronisk bilag
Refusjon av utgifter til bredbånd må dokumenteres med bilag. Når den ansatte er abonnent, kan elektronisk bilag leveres på vanlig måte.

 

Hva gjelder når arbeidsgiver mottar et bilag hvor abonnenten er f eks samboer/ektefelle? (Arbeidsgiver kan si at det er en forutsetning for refusjonen at fakturaen står i den ansattes navn). For at dekningen skal anses som ek-tjeneste i skattemessig forstand, og beskatningen stoppe ved kr 4 392,-, må arbeidsgiver be om en bekreftelse fra samboer/ektefelle om at han/hun ikke har dekning hos sin arbeidsgiver, eventuelt at arbeidsgiveren til samboeren/ektefellen bekrefter dette.

3 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"