Mine områder
Hjelp

Fri fra jobb ved skole- eller barnehagestart

av Monica Bremtun-Olaussen -

Nå er snart tiden her hvor barn i hele landet skal ha sin første skoledag, eller starte i barnehagen for første gang. Dette betyr at mange arbeidsgivere nå får spørsmål fra foreldre om de kan få fri fra jobben i denne sammenheng. Hva er det egentlig arbeidstaker har krav på i disse situasjonene?

 

Når det gjelder arbeidstakers rett på fri fra jobben i forbindelse med skole- eller barnehagestart, så er ikke dette en lovfestet rett som arbeidstaker har. Det vil si at dersom arbeidstaker skal få fri, så må dette være etter avtale. Det vil også være avtalen som regulerer om dette eventuelt skal være med, eller uten lønn. Behovet for fri kan også løses ved at arbeidstaker avvikler ferie, eller tar ut avspasering.

 

Avtale om fri

Selv om loven ikke gir arbeidstakere rett på fri, har mange bedrifter egne avtaler som gir arbeidstaker rett på fri enten med, eller uten lønn ved barnehage- og skolestart.

 

Slike rettigheter kan for eksempel være velferdspermisjon regulert i tariffavtaler eller i bedriftens personalhåndbøker. Har bedriften en slik avtale, vil det være avtalen som regulerer både permisjonsretten, og eventuelt retten til lønn.

 

Ferie

Arbeidstaker kan få ferie de dagene det er ønskelig med fri. Dersom arbeidstaker ikke har nok feriedager igjen i år til å dekke fraværsbehovet, kan det avtales at arbeidstakeren tar ut forskuddsferie hvis begge partene er enige om dette. Forskuddsferie innebærer at neste års ferie overføres til det inneværende ferieåret. Ferieloven gir adgang til å overføre totalt to uker ferie.

 

Eksempel:
Eva har en sønn på 1 år som starter i barnehagen 1. august. Hun ønsker å ha ferie i 2 uker i forbindelse med barnehagestart, men hun har allerede brukt opp hele årets ferie før august. Dette kan løses ved at arbeidsgiver og Eva avtaler at hun overfører 2 uker av neste års ferie til i år og avvikler den på forskudd.

 

Avspasering

Har arbeidstaker avspasering til gode, kan denne benyttes for å få fri ved barnehage- eller skolestart.

 

Når det gjelder uttak av ferie eller avspasering, så er det arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer om arbeidstaker kan avvikle dette ved denne typen fravær.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også  

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod  her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"