Mine områder
Hjelp

Heltidsnorm vedtatt - hva betyr det for arbeidsgiver?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎19-12-2022 12:26 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som skal styrke retten til heltid. Det er også vedtatt endringer som skal styrke fortrinnsretten til deltidsansatte.

Heltidsnorm

Det innføres nå en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid. Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv. Regjeringen har også fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

 

Det innføres en drøftingsplikt for arbeidsgiver ved eventuelle ansettelser i deltidsstillinger. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

 

Det er viktig å merke seg at dette ikke innebærer noe forbud mot deltidsstillinger. Formålet med heltidsnormen som nå innføres er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid.

 

Det er også vedtatt at Arbeidstilsynet skal kunne kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

 

Deltidsansatte - fortrinnsrett

Det er vedtatt to lovendringer som gjelder deltidsansattes fortrinnsrett.

 

Deltidsansatte vil etter lovendringen for det første ha fortrinnsrett før det foretas ny innleie i virksomheten. I tillegg vil deltidsansatte ha fortrinnsrett til ekstravakter og lignende fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

 

Fortrinnsretten vil ikke utløses dersom arbeidsgiver benytter annen intern arbeidskraft til å dekke arbeidskraftbehovet.

 

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

 

Når trer lovendringene i kraft?

Lovendringene trer i kraft fra 1.januar 2023.

 

Du kan lese mer om lovendringene her.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"