avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hva er restferie?

Ferieloven gir arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager, eller lovbestemte helge- eller høytidsdager, det vil si også lørdag. Ferieloven gir dermed rett på 4 uker og 1 dag ferie. En del av lovens feriedager kaller vi restferie, men hvilke regler gjelder for denne?

 

Hovedferie og restferie

Ferieloven § 7 skiller mellom hovedferie og restferie. Forskjellen på de to definisjonene er når på året arbeidstaker kan kreve å få avvikle ferie.

 

Hovedferie kan arbeidstaker kreve å avvikle i hovedferieperioden, som er 1. juni til 30. september. I denne perioden kan arbeidstaker kreve å få avvikle 3 uker ferie i sammenheng. Det står da igjen 1 uke og 1 dag av den totale feriesaldoen som arbeidstaker har krav på innenfor ferieåret, det er disse dagene som er definert som restferie.

 

Kan kreves samlet

Arbeidstaker kan ikke kreve å få avvikle restferien på et spesielt tidspunkt, men kan kreve at den skal avvikles i løpet av ferieåret, og at den skal avvikles samlet. Det vil si at dersom arbeidsgiver f.eks. fastsetter at arbeidstaker skal avvikle restferien med en dag i uken, så kan arbeidstaker protestere og kreve å få avvikle dagene samlet.

 

Det er arbeidsgiver som bestemmer når på året restferien skal avvikles. Dersom arbeidsgiver f.eks. gir arbeidstaker beskjed om at 1 uke og 1 dag ferie skal avvikles i slutten av februar, så er dette innenfor arbeidsgivers styringsrett.

 

Utbetaling av feriepenger.

Det er ferieloven § 11 som styrer hvordan feriepengene skal utbetales. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

 

Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Det vil si at dersom arbeidstaker avvikler 1 uke og 1 dag ferie i februar, så skal tilsvarende del av feriepengene utbetales i forbindelse med avviklingen av denne ferien.

 

Lær mer om ferie og feriepenger

Ønsker du å lære mer om ferielovens regler, så arrangerer Visma et halvdagskurs i ferie og feriepenger. Les mer og meld deg på her. Vi snakker også om ferie og utbetaling av feriepenger på vårens Lønnsforum. Dette er et av flere spennende tema denne dagen. Les mer om Lønnsforum vår 2020 og meld deg på her.