avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Viktig å vite forskjellen mellom arbeidsreise og yrkesreise

av Ivar Grøndahl1

Det er arbeidsreise (privat reise), yrkesreise og besøksreise for pendlere. I denne artikkelen skal vi se på hva arbeidsreise og yrkesreise er.

 

Om reiser en ansatt foretar er arbeidsreise eller yrkesreise, har betydning for utbetaling av skattefri bilgodtgjørelse og skattlegging for bruk av yrkesbil. Skattereglene er svært detaljerte når det gjelder klassifiseringen av arbeidsreise eller yrkesreise.

 

Bilgodtgjørelse
Ett av vilkårene for utbetaling av skattefri bilgodtgjørelse er at reisen en ansatt foretar er en yrkesreise. Andre vilkår er korrekt utfylt reiseregning (kjørebok), og at satsen som utbetales er innenfor Skattedirektoratets forskuddssats.

 

Yrkesbil
Ansatte som disponerer yrkesbil, skal som hovedregel skattlegges etter en sjablonmodell. Er det installert elektronisk kjørebok kan ansatte skattlegges etter faktisk kjørte kilometer privat, herunder arbeidsreiser.

 

Hovedregel
Arbeidsreise er privatkjøring og utbetaling av bilgodtgjørelse skal skattlegges. Bruk av yrkesbil er også skattepliktig når bilen benyttes på arbeidsreiser. Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted er som hovedregel en arbeidsreise, mens kjøring mellom hjem og et ikke fast arbeidssted som hovedregel er en yrkesreise.

 

Fast arbeidssted
Vurderingen av om det er et fast arbeidssted må foretas for hvert enkelt arbeidsforhold. Som fast arbeidssted anses det stedet hvor man normalt utfører sitt arbeid.

 

Har man flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold som man fast arbeider på, vil kun ett av arbeidsstedene defineres som det faste arbeidsstedet. Dette vil være det arbeidsstedet hvor det meste av arbeidstiden tilbringes i den enkelte kalendermåneden. De andre arbeidsstedene vil denne måneden anses som ikke-faste arbeidssteder.

 

Arbeidsreiser - hovedregel

Følgende reiser uten overnatting skal som hovedregel behandles som arbeidsreiser:

  • Reise mellom bolig og fast arbeidssted
  • Reise mellom faste arbeidssteder. Dette gjelder både når de faste arbeidsstedene er i samme arbeidsforhold og når de er i forskjellige arbeidsforhold.

Yrkesreiser - hovedregel

Følgende reiser skal som hovedregel behandles som yrkesreiser:

  • Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted
  • Dette er f.eks. reise mellom hjem og kunde, og det ikke er mer enn to uker sammenhengende reisevirksomhet til samme sted.
  • Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted
  • Dette er f.eks. reiser mellom kontoret og kunde, og det ikke er mer enn 2 uker sammenhengende reisevirksomhet til samme sted.
  • Reise mellom ikke-faste arbeidssteder
  • Reiser mellom 2 kunder.

Flere momenter
Om ansatt skal direkte videre fra sitt faste arbeidssted på et oppdrag med overnatting, om det er påkrevd å frakte arbeidsutstyr i bilen eller om det er ekstra tilkalling utenfor ordinær arbeidstid, er også momenter som har betydning for om reisen er en arbeidsreise eller en yrkesreise.

 

Lønnsforum vår
Ønsker du full oversikt over klassifiseringen av arbeidsreiser, yrkesreiser eller besøksreiser for pendlere, anbefaler jeg at du melder deg på Lønnsforum Vår hvor det gis en grundig innføring i dette temaet.