avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Hva skal arbeidsgiver utbetale i sykepenger?

Monica Bremtun-Olaussen -

Nye regler for beregning av sykepenger trådte i kraft 1. januar 2019. Har du fått med deg hvilken betydning de nye reglene har for utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden? Vi ser at det fortsatt er svært mange arbeidsgivere som ikke beregner og utbetaler korrekt beløp i arbeidsgiverperioden.

 

Hva skal arbeidsgiver utbetale i sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Hva arbeidstaker skal ha utbetalt i arbeidsgiverperioden skal beregnes på bakgrunn av historisk inntekt. Beregningsreglene for sykepenger er regulert i folketrygdloven § 8-28. Hovedregelen for fastsettelsen av sykepengegrunnlaget er at det skal beregnes en månedsinntekt som er basert på gjennomsnittet av inntekt som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker blir arbeidsufør.

 

Det er unntak fra denne hovedregelen dersom arbeidsforholdet har vart så kort tid at det ikke foreligger tre måneder med inntekt, eller dersom det har vært varig lønnsendring i løpet av, eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførheten inntraff. Da skal beregnet månedsinntekt utgjøre et gjennomsnitt av inntekten i tidsrommet etter oppstart av arbeidsforholdet, eller etter lønnsendringen.

 

Når arbeidsgiver har beregnet sykepenger og funnet en gjennomsnittlig månedsinntekt basert på den historiske inntekten, så må denne gjøres om til en dagsats som skal utbetales på de dager det skulle vært utbetalt lønn i arbeidsgiverperioden.

 

Eksempel:
Per jobber 5 dager i uken, han har kr. 15.000 i fastlønn, i tillegg har han provisjonslønn som varierer fra måned til måned. Han hadde i januar en inntekt på kr. 20.000, i februar kr. 30.000 og i mars kr. 70.000.

 

Per blir sykmeldt 3.april, og er sykmeldt i 14 dager. Arbeidsgiver må da beregne sykepenger basert på gjennomsnittet av inntekten til Per som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før han blir arbeidsufør ( januar, februar og mars i dette tilfellet).

 

Gjennomsnittlig månedsinntekt for Per blir kr. 40.000. Arbeidsgiver skal utbetale en dagsats basert på denne månedsinntekten de dagene Per er syk i arbeidsgiverperioden.

 

Beregningsreglene for sykepenger gjelder uavhengig av hvordan fraværet er dokumentert, med andre ord både ved bruk av egenmelding, og ved bruk av sykmelding.

 

Hvilke dager skal arbeidsgiver utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Dersom arbeidstaker har rett på sykepenger fra arbeidsgiver, så blir spørsmålet hvilke dager arbeidsgiver skal utbetale sykepenger.

 

Arbeidsgiverperioden varer i 16 kalenderdager, og i denne perioden er arbeidsgiver, som hovedregel, pliktig til å utbetale sykepenger iht. den dagsatsen man har beregnet seg frem til etter reglene i folketrygdloven § 8-28. Sykepenger utbetales på de dagene det skulle ha vært utbetalt lønn, jf. folketrygdloven § 8-18. Hva arbeidstaker ville fått utbetalt om han hadde vært på jobb, har med andre ord ingen betydning for det beløpet arbeidsgiver skal utbetale i sykepenger.

 

Avtale om full lønn

Mange arbeidstakere har avtaler som gir bedre rettigheter enn folketrygdlovens bestemmelser, f.eks. avtaler om full lønn under sykdom. Slike avtaler er det full anledning til å inngå så lenge de gir bedre rettigheter enn folketrygdlovens bestemmelser.

 

Det vil her være opp til avtalen hva arbeidstaker har krav på i sykepenger i arbeidsgiverperioden, men dette beløpet kan ikke være lavere enn beløpet arbeidsgiver kommer frem til ved å beregne sykepenger etter folketrygdloven § 8-28. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom arbeidstaker har fast månedslønn, men i beregningsperioden for sykepenger har fått utbetalt etterbetalinger, en bonus som skal være med i sykepengegrunnlaget el.

 

Ønsker du å lære mer om de nye reglene for beregning av sykepenger, hvordan NAV beregner sykepenger samt hvordan den digitale inntektsmeldingen skal fylles ut korrekt, så kan du delta på vårt kurs “Nye regler - Sykepenger - rutiner og digitalisering”.