Mine områder
Hjelp

Hvor mange dager fri har arbeidstaker krav på ved skole- og barnehagestart?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hvor mange dager kan man egentlig kreve å få fri fra jobben ved skole- og barnehagestart? Svaret er i utgangspunktet ingen. Arbeidsmiljøloven gir ikke arbeidstaker rett til permisjon, verken ved skole- eller barnehagestart. Det er ikke tvil om at behovet for fri allikevel vil være til stede, hvordan kan dette så løses?

 

I det følgende lister vi opp de vanligste måtene å løse behovet for fri ved barnehage- og skolestart.

 

Avtaler om fri

Selv om loven ikke gir arbeidstakere rett på fri, har mange bedrifter egne avtaler som gir arbeidstaker rett på fri, enten med, eller uten lønn ved barnehage- og skolestart. Slike rettigheter kan for eksempel være velferdspermisjoner regulert i tariffavtaler, eller i bedriftens personalhåndbøker. Har bedriften en slik avtale, vil det være avtalen som regulerer både permisjonsretten, og eventuelt retten til lønn.

 

Har man ikke slike avtaler i virksomheten, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale ordninger som gir arbeidstaker fri, enten med, eller uten lønn.

 

Ferie

Arbeidstaker kan få innvilget ferie de dagene han/hun ønsker å få fri.

 

Dersom arbeidstaker ikke har nok feriedager igjen i år til å dekke fraværsbehovet, kan det avtales at arbeidstakeren tar ut forskuddsferie hvis begge partene er enige om dette. Forskuddsferie innebærer at neste års ferie overføres til det inneværende ferieåret. Ferieloven gir adgang til å overføre totalt to uker ferie.

 

Eksempel:
Per har en sønn på 1 år som starter i barnehagen 1. august. Han ønsker å ha ferie i 2 uker i forbindelse med barnehagestart, men han har allerede brukt opp hele årets ferie før august. Dette kan løses ved at arbeidsgiver og Per avtaler at han overfører 2 uker av neste års ferie til i år og avvikler den på forskudd.

 

Avspasering

Har man avspasering til gode, kan det være en god løsning for arbeidstaker å benytte seg av denne ved barnehage- eller skolestart.

Når det gjelder uttak av ferie eller avspasering, så er det arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer om arbeidstaker kan avvikle dette ved denne typen fravær.

 

RegelPOD - bli en RegelLYTTER du også!

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og Apple podcast.


Her finner du alle episodene av vår RegelPOD.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"