Mine områder
Hjelp

Hvor mye ferie kan overføres til neste år?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Plutselig er året 2021 nesten slutt, og ikke alle arbeidstakere har rukket å avvikle all ferie i år heller. Hva kan arbeidsgiver gjøre med de dagene med ferie som står igjen, og hvilke rettigheter har arbeidstaker? Kan de overføres til neste år, kan de slettes, må de slettes, eller kan man overføre noen dager, og slette resten? Her gir vi deg en oversikt over hvordan ikke-avviklede feriedager skal håndteres.

 

Avtale overføring

Det er mulig å avtale overføring av feriedager fra et ferieår til det neste. Det som er viktig å være oppmerksom på, er at det er en grense for hvor mange feriedager man kan avtale overført.

 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Begge partene må være enige om en slik overføring, ingen av partene kan i utgangspunktet kreve dette. Dersom arbeidsgiver for eksempel ønsker at arbeidstakeren skal avvikle alle feriedagene i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette.

 

Sykdom og foreldrepermisjon

Dersom arbeidstaker ikke har fått avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år. Partene kan ikke velge om ferien skal overføres, eller ikke, dette skjer automatisk, og krever ingen form for avtale.

 

Eksempel: Peder ble syk i juli. Han ble 100 % sykmeldt resten av året. På grunn av dette avvikler han ikke ferie dette året. 31.12 har han 25 virkedager ferie (4 uker og 1 dag) igjen . Alle disse dagene, samt feriepengene tilhørende disse dagene, overføres automatisk til det påfølgende ferieåret.

 

Øvrig ferie som ikke er avviklet

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har som en hovedregel en plikt til å avvikle ferien. Det er altså ikke slik at partene selv kan velge hvor mye av årets ferie som skal avvikles.

 

Selv om plikten til å avvikle ferie er klart regulert i ferieloven, så kan det fortsatt være at arbeidstaker har feriedager til gode ved årets slutt. Dette kan være feriedager der det ikke er avtalt overføring til neste år, og det er ikke sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet. Hvordan skal så disse feriedagene håndteres?

 

Svaret på dette er at alle ferielovens feriedager som er tilgode ved årets slutt skal overføres til neste ferieår. Man har altså ikke muligheten til å slette ikke avviklet ferie og gi økonomisk kompensasjon for disse. Dette gjelder selv om både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker dette. Ferie til gode blir altså “tvangsoverført” til neste år.

 

Dersom det står igjen ferie ved året slutt som ikke skyldes avtale, sykdom eller foreldrepermisjon, vil arbeidsgiver ha brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker, i tillegg til overføring av feriedagene, kreve erstatning etter § 14, jfr. ferieloven § 7.

 

Både feriedager og feriepenger

Når man overfører ferie fra et år til et annet, så er det ikke kun feriedagene som skal overføres. Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

 

Avtalefestet ferie

De reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager. Dette er 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager. Man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie.

 

Disse avtalefestede feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere til hvordan disse dagene skal håndteres.

 

Disse feriedagene kan man med mindre avtalen har noen begrensninger om dette, blant annet avtale å overføre til neste år. Dette vil da være i tillegg til de 12 virkedagene ferie som man kan overføre etter ferielovens regler. Her kan man også ha muligheten til å avtale sletting av de avtalefestede virkedagene med ferie, og utbetale feriepengene som tilhører disse.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"