avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hvordan påvirker lønnsendring foreldrepengene?

Grunnlaget for foreldrepenger skal beregnes på samme måte som sykepenger. Det betyr at det er beregningsreglene i folketrygdloven § 8-28 som skal anvendes når foreldrepengene skal fastsettes.

 

Lønnsendring før stønadsperioden

 

Det er første stønadsdag som er utgangspunktet for fastsetting av grunnlaget for foreldrepenger. Dette kalles for skjæringstidspunktet, og det er inntekter før skjæringstidspunktet som har betydning ved fastsettelsen av stønaden. Det betyr at alle endringer i inntekt som skjer før en arbeidstaker har påbegynt sin stønadsperiode vil tas hensyn til ved beregningen av foreldrepengene.

 

Lønnsendring i løpet av stønadsperioden

Arbeidstaker som har påbegynt sin stønadsperiode og deretter får en varig lønnsendring, vil ikke få noen justering av den løpende ytelsen. Dette skyldes at det kun er opplysninger som er tilgjengelige på stønadstidspunktet som skal tas hensyn til ved fastsettelsen. Endringer i inntekt som skjer etter dette tidspunktet får dermed ingen innvirkning på foreldrepengegrunnlaget.

 

Unntak ved tariffrevisjon med tilbakevirkende kraft

 

Et unntak fra utgangspunktet om at lønnsendring etter stønadsperiodens start ikke skal hensyntas i beregningen av foreldrepenger, er taiffendringer som får virkning fra før skjæringstidspunktet. I et slikt tilfelle skal grunnlaget for foreldrepenger endres i samsvar med tariffendringen. For at omregning av beregningsgrunnlaget skal skje, må arbeidsgiver eller arbeidstaker informere NAV om endringen. Arbeidsgiver gjør dette via inntektsmeldingen. Kravet om endring av må fremsettes innen tre måneder etter tariffendringen.

 

Utsettelse av stønadsperioden

 

I utgangspunktet skal foreldrepengeperioden tas som en sammenhengende periode. Det betyr at far senest må påbegynne sitt uttak dagen etter at mor har nådd sin maksperiode.

Regelverket åpner imidlertid for en viss fleksibilitet med hensyn til uttaket av foreldrepengene ved at det f.eks er mulig å utsette uttaket dersom arbeidstaker er i inntektsgivende arbeid på heltid. I situasjoner med utsettelse oppstår det ofte spørsmål ift. foreldrepengegrunnlaget dersom det skjer endringer i inntekten i utsettelsesperioden.

 

Eksempel: 
Tom skal starte sitt uttak av foreldrepenger 15. april. Mors maksdato for foreldrepenger er 14. april. Tre uker før uttaket til Tom skal starte, bestemmer han seg for å utsette uttaket til 15.mai. 1. mai får Tom en lønnsøkning.


Ved utsettelse av foreldrepenger vil arbeidstaker ikke få med seg eventuelle lønnsendringer som skjer i løpet av utsettelsesperioden. Det er alltid den opprinnelige startdatoen for vedkommendes foreldrepengeuttak som er skjæringstidspunktet for beregningen av stønaden.

 

Lønnsforum høsten 2019

 

Beregning av foreldrepenger er et av mange spennende temaer på høstens Lønnsforum. Se fullstendig agenda og meld deg på her.