avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Firmabil - sporadisk bruk - har du kontroll?

av Ivar Grøndahl1

Anledning til privat bruk
Når ansatte har anledning til å bruke arbeidsgivers bil privat, utløser dette en skattepliktig fordel. Dette gjelder både vanlige personbiler og yrkesbiler. Vanlige personbiler beskattes etter en sjablonmodell hvor bilens listepris er utgangspunktet for beregning av fordelen.

 

Det finnes i tillegg særregler for beskatning av yrkesbiler. Disse bilene beskattes også etter en sjablonmodell, men med et fradrag på 50 % av listepris. Maksimalt fradrag er 150 000 kroner.

 

Beskatning av yrkesbiler kan også gjennomføres etter “individuell verdsettelse”. Det er da krav om elektronisk kjørebok, og privatkjøring beskattes med kr 3,40 pr km.

 

Sporadisk bruk
Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil(er) er en skattefri fordel. Med sporadisk bruk menes bruk av firmabiler maksimalt 10 dager pr inntektsår, og maksimalt 1 000 kilometer kjørt privat. Denne grensen gjelder ikke bare for privat bruk av 1 bil, men samlet for de bilene som en ansatt benytter. Begge vilkår må være oppfylt for at fordelen skal være skattefri.

 

Loggføring og kontroll
Når ansatte gis anledning til å låne firmabiler til sporadisk bruk, er det viktig at arbeidsgiver loggfører og har god kontroll på bruken av bilene.

 

Hvis grensen brytes?
Hvis en eller begge grensene brytes, skal beskatningen skje etter ordinære regler for alle månedene bil har blitt lånt i inntektsåret.

 

Eksempel nr 1: Per benytter bedriftens varebil på tjenesteoppdrag. Bilen parkeres på bedriftens biloppstillingsplass når han er ferdig med dagens arbeid. Han har lånt varebilen, som ikke har elektronisk kjørebok, første gang i mars og flere ganger i løpet av våren og sommeren. I oktober har han hittil i år lånt bilen 9 dager og kjørt 800 km privat. I november låner han bilen 3 dager og kjører 100 km. Han har da brutt grensen for sporadisk bruk siden han nå har lånt bilen 12 dager selv om han har holdt seg innenfor grensen på 1 000 km privatkjøring.

 

Fordel yrkesbil må derfor etterberegnes og innberettes for de månedene bilen er benyttet. Hvis bilens listepris er kr 300 000, tilsvarer det en månedlig skattepliktig fordel på 3 750 kroner.

 

Hvis elektronisk kjørebok hadde vært installert, ville skattegrunnlaget for hele inntektsåret vært 900 km x 3,40 kr/km → 3 060 kroner.

 

Eksempel nr 2: Bedriften AS har 1 ordinære firmabil. Ole har ikke tilgang til daglig bruk av firmabilen. Arbeidsgiver har gitt ansatte adgang til å låne bilen til privat bruk. Ole har lånt bil 1 dag i februar, 3 dager i mars og 5 dager i juli og kjørt 800 km. I september låner han bilen 3 dager og kjører 150 km. Han har da brutt grensen for sporadisk bruk siden han nå har lånt bilen 12 dager selv om han har holdt seg innenfor grensen på 1 000 km privatkjøring.

 

Fordel firmabil må derfor etterberegnes og innberettes for de månedene bilen er benyttet. Hvis bilens listepris er kr 500 000, tilsvarer det en månedlig skattepliktig fordel på 10 904 kroner. For inntektsåret blir fordelen, 4 måneder x 10 904 kroner → 43 616 kroner.

 

Hadde Ole holdt seg innenfor grensene for sporadisk bruk, ville lånet av bilen vært skattefri sporadisk bruk.

 

Lønnsforum høst 2019
Naturalytelser er et av flere temaer på Lønnsforum Høst 2019. Les mer om den spennende agendaen, steder og datoer her.