Mine områder
Hjelp

Hvordan skal arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎08-06-2021 13:59 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

I henhold til ferielovens bestemmelser skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling, ferielovens §11 nr 1.


Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles opp, så skal feriepengene fordeles tilsvarende.

 

Det er imidlertid vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene. Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede, de som er i permisjon, permittert, eller er sykmeldt, anbefaler vi at man følger ferielovens regler for utbetaling av feriepenger.

 

Hvordan utbetale feriepengene

Når arbeidstaker avvikler ferie, utbetales det ikke lønn fra arbeidsgiver. Det er opptjente feriepenger som skal dekke arbeidstakers lønnsbortfall under ferieavviklingen. Dersom feriepenger utbetales en gang i året, må arbeidsgiver sørge for arbeidstaker har en utbetaling til gode også når ferie skal avvikles på andre tidspunkt i løpet av året. Dette gjøres ved at arbeidsgiver foretar et trekk for feriedagene når feriepengene utbetales.

 

Under viser vi hvordan avregning av feriepenger i juni kan være for de som har fem ukers ferie, det vil si trekk for 25 dager ferie hvis arbeidstaker har 5-dagers uke, og trekk for 30 virkedager ferie dersom arbeidstaker har 6-dagers uke. Dersom arbeidstaker har færre, eller flere dager ferie, så må trekket for ferien justeres til det antall dager ferie som arbeidstaker har i løpet av ferieåret. Har arbeidstaker f.eks. 4 uker og 1 dag ferie, så må trekket for ferie justeres i henhold til dette, det vil si trekk for 21 dager ferie hvis man har 5-dagers uke, og trekk for 25 virkedager ferie dersom man har 6-dagers uke.

 

Ved avregning av feriepenger i juni er utbetalingen som følger for arbeidstaker med 5 uker ferie:

 

Junilønn

+

Feriepenger (12 % av feriepengegrunnlaget)

-

Lønn for 25 feriedager (evt. 30 virkedager med ferie)

 

Ved å utbetale på denne måten har arbeidsgiver foretatt en avregning av ferie og feriepenger en gang for arbeidstakeren i løpet av året. Den ansatte kan nå avvikle ferie i løpet av året med vanlig månedslønn, dvs den lønnen som ble trukket ved feriepengeutbetalingen i juni.

 

Hva skal arbeidstaker trekkes i lønn?

For å finne ut hvordan man skal beregne hva som skal trekkes for ferien, må man først finne ut hva den ansatte tjener pr. dag. For en arbeidstaker med månedslønn, så vil dette avhenge av hvor mange arbeidsdager arbeidstaker i snitt har i løpet av en måned.

 

Månedslønnede har lik lønn i alle årets måneder, lønnen er med andre ord en gjennomsnittslønn. Det er i slike sammenhenger også vanlig å regne at hver måned har et likt antall arbeidsdager i gjennomsnitt. Beregningen av dagsatsen for den enkelte vil variere avhengig av hvor mange arbeidsdager en arbeidsuke består av.

 

6-dagers uke
Seks virkedager per uke x 52 uker / 12 måneder = månedslønnen dekker i snitt 26 dager per måned. Trekk for en feriedag vil da bli 1/26-del. Brøken må oppjusteres i henhold til hvor mange feriedager arbeidstaker har i løpet av et ferieår.

 

5-dagers uke
Fem arbeidsdager per uke x 52 uker: 12 måneder = månedslønnen dekker i snitt 21,67 dager per måned. Dette velger noen arbeidsgivere å runde opp til 22 dager.

 

Trekk for en feriedag vil da bli 1/21,67-del, eller 1/22-del. Brøken må oppjusteres i henhold til hvor mange feriedager arbeidstaker har i løpet av et ferieår.

 

Arbeidstaker har fravær

Arbeidsgiver som utbetaler feriepengene en gang i året, og samtidig trekker for feriedager, må tenke seg om en ekstra gang dersom arbeidstaker har fravær når feriepengene utbetales. Er arbeidstaker f.eks. permittert, sykmeldt, i permisjon e.l., så vil dette kunne være situasjoner der arbeidstaker ikke har krav på lønn fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil da være i en situasjon der det ikke kan trekkes for ferien. Her bør arbeidsgiver følge ferielovens bestemmelser for utbetaling av feriepenger, for å unngå at dette skaper problemer senere.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"