Mine områder
Hjelp

IA-avtalen forlenges

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎19-12-2022 12:33 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Det overordnede målet til IA-avtalen er å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet, og på denne måten skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv for alle.

 

Dagens IA-avtalen ble opprinnelig inngått for perioden 2019-2022. Avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet, det er ikke nødvendig å inngå en egen IA-avtale for å være omfattet.

 

Avtalen forlenges og styrkes

Regjeringen og partene i arbeidslivet har nå blitt enige om å forlenge den nåværende avtalen ut 2024.

 

Det er i tillegg enighet om å styrke innsatsen for å nå målene om å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet, samt styrke det lokale IA-samarbeidet.

 

Avtalen om å forlenge innebærer:

  • Målene i nåværende avtale om å redusere sykefraværet og forebygge frafall fra arbeidslivet består
  • IA-avtalen forlenges med gjeldende virkemidler fram til slutten av 2024
  • Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal komme med forslag om tiltak som skal revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet
  • Myndighetene og partene i arbeidslivet vil vurdere hvordan de sammen kan bidra mer til inkluderingsfeltet

Du kan lese mer om hva forlengingen av IA-avtalen innebærer på nettsidene til Idèbanken.

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"