avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Kan “sykt barn-dager” overføres?

av Vanja Ramsrud

Alle arbeidstakere som har omsorg for barn, kan ha rett på omsorgspenger når vedkommende må være borte fra jobb fordi barn eller barnepasser er syk. Hvor mange stønadsdager arbeidstaker har krav på vil avhenge av hvor mange barn under 12 år vedkommende har omsorg for, eller om arbeidstaker har aleneomsorg. F.eks vil foreldre som bor sammen og har to barn, ha krav 10 dager hver hvert kalenderår. En forelder som har aleneomsorg for to barn vil ha krav på 20 stønadsdager.

 

I utgangspunktet er “sykt barn-dagene" forbeholdt den som etter loven er definert som barnets omsorgsperson. I noen situasjoner åpner imidlertid loven for at arbeidstaker kan overføre stønadsdager til andre som også har omsorg for barnet.

 

Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole - covid-19

Covid-19 pandemien har medført at det i en midlertidig periode er adgang til å overføre stønadsdager til en annen omsorgsperson når barnehagen eller skolen må holde stengt på grunn av coronasituasjonen. Overføring kan skje til den andre forelderen, nåværende samboer eller ektefelle, men merk at overføring kun kan gjøres når begge har rett til å bruke omsorgsdager.

 

Arbeidstaker som overfører dager kan bare overføre hele omsorgsdager, men det er adgang til å overføre så mange dager vedkommende har tilgjengelig. Den arbeidstakeren som ønsker å overføre dager må melde fra om dette til NAV. Skjema for dette ligger på nettsidene til NAV.

 

Regelen om overføring av omsorgsdager ved stengt barnehage eller skole er en midlertidig regel som foreløpig gjelder frem til 31. desember 2021.

 

Arbeidstakere som overførte dager på grunn av stengning av skole eller barnehage i 2020, må gjøre dette på nytt i 2021, dersom stengt skole/barnehage gjør det aktuelt å overføre dager.

 

Dele omsorgsdagene med den andre forelderen når foreldrene ikke bor sammen

Når foreldrene ikke bor sammen og en av foreldrene har aleneomsorg, åpner loven for at
omsorgsdager kan deles med den andre forelderen basert på hva slags avtale om samvær foreldrene har.

 

Eksempel:

Foreldrene har to barn som bor fast hos den ene forelderen. Den forelderen som har aleneomsorg har rett på 20 omsorgsdager. Dersom det er avtalt at den andre forelderen skal ha samvær med barnet 20 prosent av tiden, vil det kunne overføres 4 omsorgsdager. Den forelderen som barna bor fast hos vil da ha 16 omsorgsdager.

 

Dele omsorgsdager med nåværende ektefelle eller samboer

Når en arbeidstaker som har aleneomsorg for barn bor sammen med en person som ikke er forelderen til barnet, kan det overføres dager til samboer/ektefelle så lenge de ikke har felles barn.

 

Det kan i slike tilfeller overføres opptil 10 dager til nåværende ektefelle. Det samme gjelder i forhold til overføring til samboer, men her er det et vilkår at samboerskapet har vart i minst 12 måneder før overføring kan skje.