avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Varslingsfrister ved permittering

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎25-01-2021 14:04 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )
Vi mottar mange spørsmål fra våre kunder og partnere om hvilke frister som gjelder ved permittering. I denne artikkelen ønsker vi derfor å informere om hvilke frister en virksomhet må forholde seg til ved permittering.
 
Virksomheter bundet av tariffavtale
Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i § 7-3 nr 1 fast at det  som hovedregel skal gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permittering. I samme bestemmelde nr 3, finner vi at varselfristen starter å løpe “fra arbeidstidens slutt den dagen det gis”.
 
Direkte gjelder tariffavtalen bare mellom bedriften og de arbeidstakerne som er medlem av den fagforeningen som har inngått tariffavtalen - likevel slik at arbeidsgiver utfra "tariffavtalens ufraviklighetsvirkninger" er forpliktet til å benytte avtalens vilkår også overfor uorganiserte arbeidstakere i virksomheten.
 
Virksomheter som er bundet av andre tariffavtaler, må sjekke disse avtalene om særskilte bestemmelser om varslingsfrister.
 
Ikke tariffbundet virksomhet
Rettspraksis viser at også bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale vil som hovedregel kunne legge til grunn at det gjelder en varselfrist på 14 dager.
 
I ikke tariffbundede virksomheter er vil varselfristen på 14 dager normalt starte å løpe på det tidspunkt permitteringsvarselet er kommet frem til arbeidstakeren.
 
Særskilte varselsfrister
Mange av våre kunder opplever i disse dager akutte virkninger av koronasituasjonen i forbindelse med innføring av strenge tiltak for smittebegrensning. Hovedavtalen mellom LO og NHO åpner i §7-3 nr 2 for en varselfrist på 2 dager ved uforutsette hendinger som nevnt i arbeidsmiljølovens §15-3 (10).  (ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser).
 
Om virksomheten er i en slik situasjon som nevnt over må vurderes konkret - slik at det ikke er mulig generelt å legge til grunn en 2 dagers varslingsfrist i alle tilfelle. Vi mener likevel at et myndighetspålagt nedstengingstiltak etter omstendighetene kan utgjøre en «uforutsett hending» som tillater bruk av 2-dagers fristen. 
 
NHO legger også dette til grunn på sine hjemmesider: "Den uforutsette situasjonen som har oppstått som følge av de pålegg som er gitt 23. januar, tilsier at den særlige regelen om permittering med frist på 2 dager kommer til anvendelse for de bedrifter som nå rammes av påleggene og på grunn av dette har saklig grunnlag for å permittere ansatte.
 
Vi har ingen særskilt lovregulering av varselfrister ved permittering - vi antar derfor at virksomheter som ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO også kan benytte varselfristen på 2 dager ved uforutsette hendelser.
 
Varselfristen ved forlengelse av permittering
Der virksomheten vurderer situasjonen slik at det er behov for å forlenge en permittering, så er dette mulig innefor den totale permitteringsperioden.
 
Der opprinnelig varsel om permittering er gitt med angivelse av varigheten - "inntil videre" eller det er tatt forbehold om forlengelse - mener vi at det kan informeres om en forlengelse uten at det må gis nytt varsel eller at det inntrer ny arbeidsgiverperiode I.
 
Der opprinnelig varsel om permittering er angitt til en "eksakt dato" eller til "et bestemt antall dager/uker" - vil det være nødvendig med et nytt varsel om forlengelsen. Her vil 14 dagers varselfrist være hovedregelen. Varsles det i tide slik at permitteringen ikke avbrytes vil det ikke bli noen ny arbeidsgiverperiode I.