Mine områder
Hjelp

Lønn eller godtgjørelse opptjent i desember 2022 utbetalt i januar 2023

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎19-12-2022 12:27 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Kontantprinsippet

Hovedregelen med kontantprinsippet er at lønn og andre ytelser som er utbetalt i januar skal innberettes i a-meldingen for januar, med frist for innsendelse 5. februar, selv om opptjeningsperioden er desember.

 

Det betyr at det er utbetalingsdato for lønn og godtgjørelser som er avgjørende for hvilken måned ytelsen tilhører. Dette gjelder både fastlønn, timelønn, overtidsgodtgjørelse, bonuser, andre variable tillegg og utgiftsgodtgjørelser.

 

Reiseoppgjør

Ansatte som er på reise i arbeidsgivers tjeneste kan ha krav på både bil- og diettgodtgjørelse.

 

Hvilke satser som skal utbetales er avhengig av avtaler i bedriften. Enten følger det av tariffavtaler eller bedriftsinterne avtaler.

 

Avtalen

Det er satsene på reisetidspunktet som ansatte kan kreve etter avtalen. Etter statens særavtale kan det da beregnes 825 kroner i døgndiett når reisen er foretatt i 2022.

 

Skatteregler

Har ansatt bodd på hotell og godtgjørelsen utbetales i desember er den trekkfrie grensen (i 2022) 617 kroner i kostgodtgjørelse. Ved overnatting i leilighet er satsen 95 kroner.

 

Ved utbetaling av reiseoppgjøret i januar kan det trekkfritt utbetales kr 634 som er den trekkfrie satsen som er gjeldende ved overnatting på hotell fra 1. januar, og ikke den trekkfrie satsen som var gjeldende på reisetidspunktet. Ved overnatting privat er den trekkfrie satsen fra januar 2023 98 kroner.

 

Følg RegelPOD - bli en Regel-LYTTER du også 

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"