Mine områder
Hjelp

Løsningen for lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere er klar

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎03-05-2021 09:03 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Ordningen med lønnskompensasjon ble gjort gjeldende fra 20 mars 2020 og opphørte pr. 01.september 2020. Tema i denne artikkelen er derfor ikke gjeldende etter 01.09.20.

 

NAV varsler nå om at løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn er klar.

 

Hva må arbeidsgiver gjøre?

NAV informerer om at arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Når arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil NAV utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.

 

Begrenset tilgang

Det kan være at veldig mange arbeidsgivere prøver å bruke løsningen samtidig. Dersom dette skjer, vil NAV begrense hvor mange som får tilgang samtidig for å sikre at løsningen er stabil.


Du kan lese mer om løsningen for lønnskompensasjon her.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"