Mine områder
Hjelp

Massasje betalt av arbeidsgiver - Kan det være skattefritt?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:33 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Vi ser at det ikke er uvanlig at arbeidsgiver dekker ansattes utgifter til behandling eller til trening for sine ansatte. Arbeidsgivers dekning av ansattes kostnader til behandling av sykdom eller skade er skattepliktig som lønn. Fysikalsk behandling for ansatte som arbeidsgiver betaler for, vil derfor som hovedregel også falle inn under opplysnings- og skatteplikt. Det samme gjelder arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikring (helseforsikring).

 

Bedriftshelsetjeneste
Arbeidstakers fordel ved å delta i bedriftshelsetjeneste/bedriftslegeordning er ikke skattepliktig når ordningen hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser og ikke behandling av sykdom. Mindre tiltak, f eks reseptutstedelse som ledd i en ellers vanlig forebyggende bedriftshelsetjeneste vil også være skattefrie.

 

Behandling av yrkesskade
Arbeidsgivers dekning av behandling ved yrkesskade er skattefritt.

 

Massasje
I forhåndsuttalelsen fra Skattedirektoratet som ble publisert 5. februar 2008, settes disse vilkårene for at massasje betalt av arbeidsgiver kan være skattefritt.

 

  1. Det må være en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og massasjen. Det betyr at det må være et tiltak som forebygger skader og belastningslidelser som forårsakes av selve arbeidssituasjonen.
  2. Massasjen må utføres på profesjonelt grunnlag, av en utdannet massør.
  3. Massasjen må skje i nær tilknytning til arbeidssituasjonen. Det vil si at den må utføres i arbeidsgivers lokaler

Når disse tre vilkårene er oppfylt, kan massasje som for eksempel er rettet mot å redusere muskelspenninger være et skattefritt tiltak.

 

Bindende forhåndsuttalelse
Du kan lese forhåndsuttalelsen på Skatteetaten sine sider her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"