Mine områder
Hjelp

Midlertidige regler forlenget igjen

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎02-11-2021 15:26 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

I forbindelse med covid-19-pandemien har vi en rekke midlertidige regler som skal ivareta arbeidstaker og arbeidsgivers behov. En rekke av disse reglene som gjelder sykepenger, omsorgspenger og private tjenestepensjonsordninger er forlenget ut 2021. 

Hva er forlenget?

Vi gir her en en kort oversikt over hvilke regler som er forlenget ut 2021 når det gjelder sykepenger, omsorgspenger og pensjon.

Sykepenger
  • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom

Omsorgspenger
  • Rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien
  • Rett til omsorgspenger dersom barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
  • Rett til omsorgspenger ut over kvoten dersom det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp og barnet må holdes hjemme pga. særlige smittevernhensyn og når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt

Hvilke øvrige regler som gjelder ut 2021 når det gjelder omsorgspenger, kan du lese mer om her.

Pensjon
  • Arbeidsgivere har muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i private tjenestepensjonsordninger til og med 31. desember 2021.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til regjeringen.

Hva er ikke forlenget?

De midlertidige regler som reduserer arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger ved fravær relatert til korona blir ikke forlenget videre.

 

Disse reglene innebærer at arbeidsgiver kan få refusjon fra NAV for dag 4-16 for koronarelatert fravær. De midlertidige reglene for refusjon vil da kun gjelde til og med 30. september, noe som vil si at fra 1. oktober vil arbeidsgiver igjen måtte dekke sykepenger i hele arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager, uavhengig av om årsaken til sykefraværet er koronarelatert, eller ikke.

 

Du kan lese mer om forlengingen av de midlertidige reglene om sykepenger og omsorgspenger på nettsidene til regjeringen.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

 

Her finner du alle RegelPOD

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"