avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Når bør arbeidsgiver starte å planlegge ferieavviklingen?

Monica Bremtun-Olaussen -

Allerede nå bør arbeidsgivere starte å planlegge sommerens ferieavvikling. Det er arbeidsgiver som i utgangspunktet har styringsrett over når ferie skal avvikles i løpet av ferieåret. Ferieloven setter noen begrensninger som arbeidsgiver må forholde seg til, blant annet regler om drøftning, underretning og hovedferieperiode som vi skal se nærmere på her.

 

Drøftning

I ferieloven er det regler vedrørende drøfting og underretning om feriefastsettingen. Disse reglene skal sørge for at arbeidsgiver starter ferieplanleggingen i god tid før ferien faktisk skal avvikles.

 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte, jfr ferieloven § 6 (1). Begrepet ”i god tid” er et skjønnsmessig begrep og inneholder ikke noen klar frist for når drøftingene senest må gjennomføres. Likevel må drøftingene gjennomføres så tidlig at det er mulig for arbeidstaker å påvirke plasseringen av ferien.

 

Hvordan drøftingene skal gjennomføres er opp til arbeidsgiver. Det er heller ikke slik at arbeidsgiver må føye seg etter arbeidstakers ønske. Ofte er det de driftsmessige forholdene i virksomheten som er avgjørende for plassering av ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferie skal avvikles, innenfor de rammene ferieloven setter.

 

Underretning

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette, jfr ferieloven § 6 (2). Med ”særlige grunner” tenker man her spesielt på driftsmessige forhold. Det er ikke meningen at det skal være enkelt for arbeidsgiver å slippe unna underretningsplikten.

 

Det er derfor viktig at arbeidsgiver starter ferieplanleggingen i god tid, slik at man rekker å underrette arbeidstakeren om ferien innenfor fristen.

 

Hovedferie

Arbeidstaker har rett til å kreve at 18 virkedager av ferien gis sammenhengende i hovedferieperioden, dvs i tidsrommet 1. juni til 30. september, jfr ferieloven § 7 (1).

 

Bakgrunnen for en slik regel er at denne perioden generelt sett anses for å være den beste tiden for ferie, og lovgiver vil på denne måten sikre at arbeidsgiver ikke fastsetter hele ferien til for eksempel november.

 

Det følger ikke direkte av ordlyden, men loven skal forstås slik at arbeidstaker kan kreve at 18 virkedager skal avvikles sammenhengende i hovedferieperioden.

 

Lønnsforum vår 2019, vårens viktigste kurs for brukere av Visma.net Payroll, Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn, kan du lære mer om reglene for ferieavvikling og feriepenger, samt hvordan du utbetaler feriepenger i lønnssystemet.