avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

3 ting du må vite om den nye digitale inntektsmeldingen

(updated by Vanja Ramsrud VISMA ‎25-02-2019 14:55 )
Vanja Ramsrud

Arbeidsgiver skal sende digital inntektsmelding til NAV når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger. Korrekte inntektsopplysninger fra arbeidsgiver er nødvendig for at NAV skal kunne foreta en riktig beregning av arbeidstakers ytelse, og for at arbeidsgiver skal sikres riktig refusjon. Den digitale inntektsmeldingen erstatter det tidligere inntektsopplysningsskjemaet.

 

Her gir vi deg en oversikt over noen av de mest vanlige utfordringene mange arbeidsgivere møter på i den nye inntektsmeldingen.

 

En inntektsmelding pr. arbeidsforhold

På inntektsmeldingen vil arbeidsgiver alltid få opp spørsmålet om arbeidstakeren har flere arbeidsforhold i den samme virksomheten. Dersom det er rapportert inn flere arbeidsforhold for arbeidstakeren til a-ordningen, skal det sendes en inntektsmelding for hvert arbeidsforhold. Hver inntektsmelding skal da ha en egen arbeidsforholdsID, som er lik den som er rapportert inn til a-ordningen for det aktuelle arbeidsforholdet.

 

Har arbeidstakeren flere arbeidsforhold, men bare er sykmeldt i ett av dem, skal det sendes inntektsmelding også for de arbeidsforholdene hvor arbeidstaker ikke har fravær. I et slikt tilfelle skal det oppgis samme arbeidsgiverperiode på alle inntektsmeldingene, men på meldingen for det arbeidsforholdet som arbeidstaker ikke har fravær fra, skal det settes 0,- på utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregnet månedslønn må derimot oppgis for hvert enkelt av arbeidsforholdene.


Oppgi beregnet månedslønn

I feltet “beregnet månedslønn” skal arbeidsgiver oppgi gjennomsnittlige månedslønn før skatt. Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter reglene for beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden i folketrygdloven § 8-28. Hovedregelen er at det skal beregnes et snitt ut fra den inntekt som er rapportert til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble arbeidsufør.  

 

En viktig ting å merke seg ved dette feltet i inntektsmeldingen er at det alltid er det reelle beløpet arbeidsgiver finner på bakgrunn av beregningsreglene som skal oppgis. Det innebærer at selv om arbeidstakeren har inntekt over 6G, skal arbeidsgiver ikke redusere beløpet på inntektsmeldingen. Når NAV mottar meldingen vil de gjøre de nødvendige begrensninger i grunnlaget.

 

Når det gjelder arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger vil begrensningen på 6G fortsatt gjelde.


Utbetaler dere lønn under fraværet og krever refusjon?  

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger må oppgi at de krever refusjon på inntektsmeldingen. Dette kan være hele, eller deler av den beregnede månedslønnen, men aldri mer enn den beregnede månedsinntekten som arbeidsgiver har oppgitt på inntektsmeldingen. Refusjonsbeløpet skal uansett alltid oppgis som et månedsbeløp.

 

Dersom det er endringer i refusjonsbeløpet i fraværsperioden skal arbeidsgiver oppgi dette på inntektsmeldingen. Her er det mulig å oppgi flere datoer og beløp for refusjonskrav.

Spørsmålet om refusjonskravet opphører i perioden skal kun besvares med ja dersom arbeidsgiver slutter å forskuttere i den løpende fraværsperioden. Merk at dette feltet ikke skal brukes ved stopp i refusjon ved ferie eller ved utsettelse av foreldrepenger. For disse situasjonene er det egne felter på inntektsmeldingen.

 

Lær mer om ny digital inntektsmelding

Den digitale inntektsmeldingen er et av flere tema du kan lære mer opp på vårt kurs "Lønnsforum Vår 2019. På kurset vil du få en full gjennomgang av hvordan inntektsmeldingen fylles ut i lønnssystemet. Vi tar også opp en rekke spørsmål som mange arbeidsgiver har i forbindelse med den nye digitale inntektsmeldingen.