Mine områder
Hjelp

Ny digital oppfølgingsplan

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:30 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Når en arbeidstaker blir sykmeldt skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få passende arbeid. Hovedformålet med tilretteleggingsplikten er at arbeidstaker skal komme tilbake i arbeid så raskt som mulig.

Arbeidsgiver må vurdere konkret hvilke tiltak som kan iverksettes. Relevant i denne vurderingen er bl.a. arbeidstakers forhold, arbeidets art og virksomhetens økonomiske forutsetninger og størrelse vil ha betydning.

Arbeidsmiljøloven hovedregel er at arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker skal utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeidet. Oppfølgingsplanen skal utarbeides så tidlig mulig, og senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i 4 uker, unntatt i de tilfeller der det anses åpenbart unødvendig, f.eks der arbeidstakerens helsetilstand tilsier at det ikke er hensiktsmessig.

En skriftlig og dynamisk oppfølgingsplan er viktig for å dokumentere det som gjøres i oppfølgingen. Oppfølgingsplanen er først og fremst et verktøy i dialogen mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren om aktuelle tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen er også nyttig ift. å kunne formidle informasjon til sykmelder og til NAV.

 

NAV har nå gjort tilgjengelig en ny digital oppfølgingsplan i betaversjon (testversjon). Det er åpnet for at alle som ønsker skal kunne være testperson i ny digital oppfølgingsplan, forutsatt at virksomheten har tatt i bruk hele den digitale sykmeldingen.

 

NAV undertstreker at planen kan brukes som et utgangspunkt for en samtale, eventuelt benyttes i etterkant av et møte, eller at planen fylles ut mens partene sitter sammen.I det digitale verktøyet skal både arbeidsgiver og arbeidstaker fyller inn forslag og til slutt bli enige om en plan.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"