Mine områder
Hjelp

Avtale om trekk i lønn - holder den?

av Anonymous (Oppdatert ‎26-04-2021 09:01 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Trekk i lønn er en vanlig, praktisk og effektiv oppgjørsmåte i et arbeidsforhold, men adgangen er svært begrenset iht arbeidsmiljøloven.  I mange ansettelsesavtaler er det inntatt en klausul som lyder  “Ved feilutbetaling av lønn og/eller feriepenger vil arbeidsgiver kunne foreta den nødvendige justering i senere lønns og/eller feriepengeutbetalinger”.

Er dette nok for å sikre at man overholder arbeidsmiljølovens krav?

 

Arbeidsmiljøloven § 14-15 (2), bokstav c), gir hjemmel for trekk i lønn og feriepenger når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Bestemmelsen gjelder bare der det er inngått avtale om trekk med den enkelte ansatte. Avtalen kan være generell eller den kan gjelde en spesiell situasjon. Avtalen må være skriftlig (bevishensyn) og den må være inngått på forhånd.

 

Domstolene har lagt til grunn at unntaksregelen om avtale om trekk i lønn må tolkes innskrenkende. Bakgrunnen for dette er at arbeidstaker skal ha forutberegnelighet i forhold til forventet lønn. Domstolenes praksis innebærer altså at generelle avtaler om arbeidsgivers rett til å trekke i lønn også krever en etterfølgende erkjennelse fra arbeidstakeren for at trekket skal være lovlig.

 

Når kan arbeidsgiver lovlig trekke den ansatte i lønn er tema på årets personalforum. Les agendaen og meld deg på her   

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"