Mine områder
Hjelp

Ny digital søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 11:10 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Varierende behov for arbeidskraft?
En rekke bedrifter har et varierende behov for arbeidskraft i lengre perioder i løpet av året. Utfordringen for mange arbeidsgivere er at rammene for arbeidstid som trekkes opp av arbeidsmiljøloven § 10-4 , gir små muligheter til å møte svingninger i behovet for arbeidskraft over et lengre tidsrom.

Arbeidsmiljøloven åpner derfor for å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Disse reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 10-5. Poenget med å gjennomsnittsberegne arbeidstiden er at en arbeidstaker kan ha lengre arbeidstid i deler av året, med tilsvarende kortere arbeidstid i andre deler av året. Forutsetningen i loven er hele tiden at den ukentlige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke overstiger rammene i arbeidsmiljøloven § 10-4 for alminnelig arbeidstid.

 

Hvor lange dager og uker?
Hvor mye eller lenge en arbeidstaker kan arbeide ved gjennomsnittsberegning avhenger av hvilket grunnlag som gir rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden:

 

 • Avtale med den ansatte
  For en periode på inntil ett år, kan arbeidstiden fordeles slik at arbeidstakeren kan jobbe:
  - 10 timer i løpet av 24 timer
  - 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 50 timer.

 

 • Avtale med tillitsvalgte
  I en virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte avtale at arbeidstiden for en periode på inntil ett år, kan fordeles slik at man kan jobbe:
  - 12,5 timer i løpet av 24 timer
  - 48 timer i løpet av sju dager

Også i dette tilfellet kan grensen på 48 timer gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 54 timer.

 

 • Med Arbeidstilsynets samtykke

Etter søknad kan Arbeidstilsynet gi samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstid for en periode på inntil 26 uker. I denne perioden kan arbeidstiden fordeles slik at arbeidstaker kan jobbe:

- 13 timer i løpet av 24 timer
- 48 timer i løpet av 7 dager eller 48 timer i gjennomsnitt i løpet av en periode på 8 uker

Gjennomsnittet for arbeidstid i perioden må likevel ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Du kan lese mer om reglene og vilkårene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid på Arbeidstilsynets hjemmeside

 

Hvordan går vi frem for å få gjennomsnittsberegning?
En gjennomsnittsberegning av arbeidstiden forutsetter en skriftlig avtale. Avtalen kan inngås med den enkelte ansatte, eller med den ansattes tillitsvalgte. Avtalen må oppbevares, slik at den kan dokumenteres ved behov.

 

Nyhet - Arbeidstilsynet tar i bruk digitalt skjema!
Arbeidstilsynet tar i bruk digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning og skriver på sine sider at:

 • Gjennom de digitale skjemaene får søkerne bedre hjelp til å fylle ut alle de opplysningene som er nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle søknaden.
 • Den digitale løsningen vil trolig også føre til kortere saksbehandlingstid, fordi overgangen fra papirbasert til digital løsning vil gi en mer effektiv og oversiktlig behandling av søknadene.
 • Digital søknad er en sikrere måte å søke på, enn papirbaserte løsninger. Søkeren logger seg på via ID-porten, og søknaden blir lagret på Altinn, slik at den som søker kan finne igjen søknaden sin der.
  Les mer på Arbeidstilsynets hjemmeside.

 

Digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"