avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Ny digital søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

av Julianne Habberstad (Oppdatert ‎09-06-2021 11:10 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Varierende behov for arbeidskraft?
En rekke bedrifter har et varierende behov for arbeidskraft i lengre perioder i løpet av året. Utfordringen for mange arbeidsgivere er at rammene for arbeidstid som trekkes opp av arbeidsmiljøloven § 10-4 , gir små muligheter til å møte svingninger i behovet for arbeidskraft over et lengre tidsrom.

Arbeidsmiljøloven åpner derfor for å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Disse reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 10-5. Poenget med å gjennomsnittsberegne arbeidstiden er at en arbeidstaker kan ha lengre arbeidstid i deler av året, med tilsvarende kortere arbeidstid i andre deler av året. Forutsetningen i loven er hele tiden at den ukentlige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke overstiger rammene i arbeidsmiljøloven § 10-4 for alminnelig arbeidstid.

 

Hvor lange dager og uker?
Hvor mye eller lenge en arbeidstaker kan arbeide ved gjennomsnittsberegning avhenger av hvilket grunnlag som gir rett til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden:

 

 • Avtale med den ansatte
  For en periode på inntil ett år, kan arbeidstiden fordeles slik at arbeidstakeren kan jobbe:
  - 10 timer i løpet av 24 timer
  - 48 timer i løpet av sju dager

Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 50 timer.

 

 • Avtale med tillitsvalgte
  I en virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte avtale at arbeidstiden for en periode på inntil ett år, kan fordeles slik at man kan jobbe:
  - 12,5 timer i løpet av 24 timer
  - 48 timer i løpet av sju dager

Også i dette tilfellet kan grensen på 48 timer gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men likevel slik at alminnelig ukentlig arbeidstid ikke overstiger 54 timer.

 

 • Med Arbeidstilsynets samtykke

Etter søknad kan Arbeidstilsynet gi samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstid for en periode på inntil 26 uker. I denne perioden kan arbeidstiden fordeles slik at arbeidstaker kan jobbe:

- 13 timer i løpet av 24 timer
- 48 timer i løpet av 7 dager eller 48 timer i gjennomsnitt i løpet av en periode på 8 uker

Gjennomsnittet for arbeidstid i perioden må likevel ikke overstige lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Du kan lese mer om reglene og vilkårene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid på Arbeidstilsynets hjemmeside

 

Hvordan går vi frem for å få gjennomsnittsberegning?
En gjennomsnittsberegning av arbeidstiden forutsetter en skriftlig avtale. Avtalen kan inngås med den enkelte ansatte, eller med den ansattes tillitsvalgte. Avtalen må oppbevares, slik at den kan dokumenteres ved behov.

 

Nyhet - Arbeidstilsynet tar i bruk digitalt skjema!
Arbeidstilsynet tar i bruk digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning og skriver på sine sider at:

 • Gjennom de digitale skjemaene får søkerne bedre hjelp til å fylle ut alle de opplysningene som er nødvendige for at Arbeidstilsynet skal kunne behandle søknaden.
 • Den digitale løsningen vil trolig også føre til kortere saksbehandlingstid, fordi overgangen fra papirbasert til digital løsning vil gi en mer effektiv og oversiktlig behandling av søknadene.
 • Digital søknad er en sikrere måte å søke på, enn papirbaserte løsninger. Søkeren logger seg på via ID-porten, og søknaden blir lagret på Altinn, slik at den som søker kan finne igjen søknaden sin der.
  Les mer på Arbeidstilsynets hjemmeside.

 

Digitalt skjema for søknad om gjennomsnittsberegning finner du her.