avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bedriftsbarnehage - Endring i skattemessig behandling fra 2019

I revidert budsjett som ble lagt frem 15. mai har regjeringen foreslått flere endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser.

 

Skattepliktig
Som utgangspunkt er barnehageplass dekket av arbeidsgiver en naturalytelse som er skattepliktig. I forskrift til skatteloven § 5-15-5 er det på nærmere vilkår likevel gitt skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til bedriftsbarnehage for de ansattes barn.

 

Bedriftsbarnehage
Det er ingen beløpsgrense for tilskudd fra arbeidsgiver til bedriftsbarnehage, og beløpet kan også dekke utgifter til mat og andre aktiviteter. Det er heller ikke noe krav om egenbetaling fra de ansatte.

 

Annen barnehage
Det er også gitt skattefritak for tilskudd til annen barnehage enn bedriftsbarnehage. Fritaket er avgrenset oppover til 3 000 kroner pr måned pr plass, og gjelder så lenge egenbetalingen fra den ansatte minst utgjør maksimalprisen.

 

Skattefritaket oppheves
I dag er det tilnærmet full barnehagedekning. Departementet mener derfor at ordningen ikke lenger har samme funksjon som tidligere.

 

Departementet vil derfor oppheve skattefritaket i forskrift til skatteloven § 5-15-5.

 

Videreføring allikevel??
Departementet viser til at skattefritaket for bedriftsbarnehager kan bli videreført ved at de ansatte betaler maksimalpris og eventuelt tillegg for mat og aktiviteter til barnehagen. Ordninger med tilskudd til annen barnehage kan også bli videreført ved at arbeidsgiver rapporterer inn en tilsvarende fordel som skattepliktig inntekt for den ansatte.