avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Ny lov om statens ansatte

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎27-06-2017 10:44 )
Monica Bremtun-Olaussen -

Fra 1. juli 2017 innføres en ny lov om statens ansatte. Denne skal både forenkle og forbedre regelverket for ansettelser i staten. Loven erstatter tjenestemannsloven, og regulerer ansettelse og oppsigelsesregler for statlige ansatte. Den gjelder også for innleie av arbeidstakere.

 

Hovedpunkter i ny lov

 

  • Ved ansettelser i staten skal i hovedsak kvalifikasjonsprinsippet følges. Dette betyr at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.
  • Det innføres en enklere prosedyre for ansettelser, og samtidig skal flere ledige stillinger i staten sektor kunngjøres offentlig.
  • Adgangen til midlertidige ansettelser i staten strammes inn. Midlertidige ansatte skal som hovedregel få fast stilling etter tre år. Vilkårene for midlertidige ansettelser harmoniseres med arbeidsmiljøloven.
  • Begrepet "tjenestemenn" og annen foreldet begrepsbruk er byttet ut med et enklere og mer moderne språk.
  • Loven viderefører gjeldende regler for ansatte som er embetsmenn.

Du kan lese den nye loven på lovdata.

Hvor god er din kunnskap om arbeidsgivers styringsrett og konflikthåndtering?

Personalsaker og konflikthåndtering kan være krevende, og i slike situasjoner er det viktig at du har kjennskap til regelverket og vet hvordan du kan bruke din styringsrett som arbeidsgiver. På vårt kurs "Styringsrett og konflikthåndtering", kan du lære om rettighetene arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.

Vi arrangerer også en webinarserie der du kan lære mer om arbeidsgivers styringsrett - ved endring av arbeidstid, sted, arbeidsoppgaver og økonomiske betingelser. Les mer, og meld deg på her.