avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Slik bruker du prøvetiden godt

Vanja Ramsrud

Å ansette feil person kan koste virksomheten dyrt. Som arbeidsgiver har du mulighet til å forhindre feilansettelser hvis du kjenner reglene om prøvetid og hvordan prøvetiden mest hensiktsmessig kan benyttes. Arbeidsgivere bør være bevisst i forhold til hvordan man ønsker å bruke prøvetiden for å sikre rett person på rett plass i virksomheten.

 

Hvorfor prøvetid?

Formålet med reglene om prøvetid er at arbeidsgiver skal få mulighet til å vurdere om arbeidstakeren er egnet til stillingen. Dersom arbeidstakeren ikke fungerer i stillingen åpner arbeidsmiljøloven for at arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet i løpet av prøvetiden.

 

I prøvetiden er arbeidsgivers adgang til oppsigelse noe utvidet og  oppsigelsesfristene er kortere enn ved en ordinær oppsigelse. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at selv om loven åpner for en noe utvidet oppsigelsesadgang her, så er ansatte som har prøvetid fast ansatt på lik linje som øvrige arbeidstakere allerede fra første dag.

Hvorvidt en arbeidsgiver har saklig grunn for å avslutte et arbeidsforhold i prøvetiden vil i stor grad avhenge av hvor godt arbeidsgiver har fulgt opp den ansatte gjennom opplæring og veiledning i prøvetiden, og i hvilken grad man kan dokumentere dette.

 

Vilkår for prøvetid

Prøvetid må avtales skriftlig, og eventuelle prøvetidsbestemmelser skal fremgå av arbeidsavtalen.

 

Det er lov å avtale at prøvetiden skal vare inntil 6 måneder. Hovedregelen er at prøvetiden løper sammenhengende uavhengig av eventuelt fravær hos arbeidstaker i perioden. I noen tilfeller vil imidlertid arbeidsgiver ha mulighet til å forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. En slik forlengelse er mulig hvis arbeidstaker er skriftlig orientert om adgangen til dette ved ansettelsen og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.  

 

Hvordan bruke prøvetiden effektivt?

I prøvetiden plikter arbeidsgiver å gi den ansatte den veiledning og opplæring i utførelsen av arbeidsoppgavene som anses nødvendig. Som ellers i et arbeidsforhold er det også i prøvetiden viktig at den ansatte gis tilbakemelding om eventuelle feil og mangler i utførelsen av arbeidet, slik at vedkommende har en mulighet til å rette opp forholdet.

 

En oppsigelse skal heller ikke i prøvetiden komme som ”lyn fra klar himmel”. Om og i hvilken grad arbeidsgiver har gitt den prøvetidsansatte slik opplæring og veiledning som med rimelighet må forventes vil være et sentralt moment når domstolene vurderer om en oppsigelse er saklig. Det er derfor viktig at arbeidsgiver sørger for god skriftlig dokumentasjon av den opplæringen og oppfølgingen som gjøres i prøvetiden.   

 

Oppsigelse i prøvetid  

Hensikten med reglene om adgangen til å avtale prøvetid i arbeidsmiljøloven er å gi arbeidsgiver en noe større adgang til oppsigelse innenfor prøvetiden enn ellers.

 

Det følger av arbeidsmiljøloven at dersom en arbeidstaker som skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid blir sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Også i prøvetiden er det krav om at det foreligger saklig grunn til oppsigelse og det er derfor en forutsetning for å kunne gå til oppsigelse i prøvetiden at arbeidstakeren har fått en reell mulighet til å prøve seg i stillingen. Om arbeidsgiver har gitt den ansatte tilstrekkelig  opplæring og veiledning vil være et sentralt moment i en slik saklighetsvurdering.

 

Ved oppsigelse innenfor prøvetiden gjelder det også en kortere oppsigelsesfrist enn ellers. Hovedregelen er en oppsigelsesfrist på 14 dager hvor fristen løper fra dato til dato. Andre oppsigelsesfrister kan avtales mellom partene eller være fastsatt i tariffavtale.  

 

Delta på vårt webinar om ansettelse 24. august og lær mer om god bruk av prøvetiden.

Les mer og meld deg på her.