Mine områder
Hjelp

Ny personopplysningslov - forslaget er klart

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎09-06-2021 11:28 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det foreslåtte regelverket vil gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR). Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i gjeldende lovgivning, men styrker personvernet på viktige punkter. Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket.

 

Les utkast til personopplysningslov

Les den norske oversettelsen av personvernforordningen

 

Innsyn i e-post og kameraovervåkning

Forordningen åpner for at det i tillegg kan gis nasjonale regler for å sikre arbeidstakernes rettigheter ved behandling av personopplysninger i forbindelse med ansettelsesforhold. Slike regler vil f.eks knytte seg til innsyn i e-post og kameraovervåkning samt helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Regjeringen legger opp til i stor grad å videreføre dagens gjeldende regler mht arbeidsgivers adgang til innsyn i e-post. I Arbeidsmiljøloven vil det bli gitt egne bestemmelser om innsyn i e-post samt kameraovervåkning som nærmere vil regulere disse forhold.  


Bli klar for de nye personvernreglene med Visma`s personvernhåndbok

Når de nye reglene trer i kraft får alle norske virksomheter nye plikter, særlig knyttet til å dokumentere hvordan bedriften håndterer personopplysninger. Alle har plikt å sette seg inn i den nye lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"