Mine områder
Hjelp

Nye avgjørelser om adgangen til trekk i lønn og feriepenger

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎08-06-2021 13:47 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )
Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.
 
I: Sivilombudsmannen med avgjørelse i juni 2020
Det følger av arbeidsmiljøloven §14-15 annet ledd bokstav c) at "...Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt « (…) når det  forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Som følge av denne bestemmelsen har mange arbeidsavtaler formuleringer som innebærer at arbeidsgiver kan foreta lønnstrekk ved feilutbetalinger mv.
 
Sivilombudsmannen har tidligere fastslått at slike avtaler ikke gir arbeidsgiver lovlig grunnlag for trekk i lønn. Sivilombudsmannen syn er at avtalen må inngås etter at en feilutbetaling har skjedd, og etter at størrelsen på beløpet er klarlagt. Ombudsmannen har fastholdt dette i avgjørelsen fra juni 2020. Du finner avgjørelsen i sin helhet på sivilombudsmannens hjemmesider. 
 
Sivilombudsmannen nevner også i avgjørelsen om at lønnstrekk kan være forbudt hvis arbeidstaker har mottatt beløpet i god tro og/eller at feilutbetalingen ligger noe tilbake i tid. 
 
II: Kristiansand tingrett med dom av 15 juli 2020
Arbeidsgiver hadde i denne saken gjennomført trekk i lønn begrunnet i korrigeringer av timesarbeid/akkord, bruk av firmabil og grunnet kjøp av verktøy. Partene var enige om at lønnstrekkene samlet utgjorde ca 70 000 kroner.

Kristiansand tingrett fant det ikke bevist at lønnstrekkene var hjemlet i skriftlig forhåndsavtale, jf. aml. § 14-15 andre ledd bokstav c. Lønnstrekkene var dermed ulovlige og arbeidsgiver ble dømt til å tilbakebetale beløpet i sin helhet med renter i tillegg til arbeidstakers saksomkostninger som utgjorde ca 80 000 kroner.


Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"