Mine områder
Hjelp

Nye regler om beskatning av rabatter i arbeidsforhold fra 2019

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 09:56 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Fra 1.1 2019 kommer det nye regler for skattefrie rabatter gitt i tilknytningen til et arbeidsforhold. De nye reglene gjelder både beskatning av rabatter gitt av arbeidsgiver, men også rabatter gitt av andre som har tilknytning til arbeidsforholdet, typisk arbeidsgivers forretningspartnere.

 

Arbeidsgivers plikt til å rapportere privat bruk av flybonuspoeng opptjent på yrkesreiser er kanskje den regelen som kanskje har fått mest oppmerksomhet i media. Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse om hvordan flybonuspoeng og andre tredjemann-rabatter skal vurderes av arbeidsgiveren.

 

Rabatt gitt av arbeidsgiver
Fra 2019 kan arbeidsgiver gi ansatte en rabatt inntil 50 % av varens omsetningsverdi på varer/tjenester som omsettes i virksomheten. Det er foreslått at rabatten ikke kan overstige 7000 kroner i løpet av inntektsåret.

 

Fra 1.1 2019 kommer det nye regler for skattefrie rabatter gitt i tilknytningen til et arbeidsforhold. De nye reglene gjelder både beskatning av rabatter gitt av arbeidsgiver, men også rabatter gitt av andre som har tilknytning til arbeidsforholdet, typisk arbeidsgivers forretningspartnere.

 

Skatteplikt ved rabatt gitt av andre enn arbeidsgiver
Alle økonomiske fordeler den ansatte får pga arbeidsforholdet er skattepliktige. Hvis den ansatte får en rabatt fra andre enn arbeidsgiveren må arbeidsgiver derfor vurdere om det er så stor tilknytning mellom rabatten og arbeidsforholdet at rabatten er “fordel vunnet ved arbeid”, og derfor skattepliktig.

 

Eksempler for når rabatten/fordelen kan anses å være skattepliktig fordi den har tilknytning til arbeidsforholdet

 

  • Rabatter fra arbeidsgivers forretningspartnere, f.eks en kunder eller leverandører
  • Rabatter gitt av andre enn arbeidsgivers forretningspartnere, men hvor arbeidsgiver gir noe tilbake for at de ansatte skal få prisavslaget.
  • Rabatter/fordeler den ansatte får han han kjøper varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiveren og får kostnadene refundert.
    • Et praktisk eksempel på dette er når ansatte opptjener fly- og hotellbonuspoeng på reiser refundert av arbeidsgiver, og den ansatte benytter bonuspoengene privat.
  • Hvis arbeidsgiver bevilger midler til en forenings aktiviteter mv., og ansatte kan motta rabatter eller andre fordeler som er unike som medlemmer av foreningen, og medlemskapet avhenger av at du arbeider i virksomheten.


Eksempler for når rabatten ikke anses å være skattepliktig

 

  • Rabatter som gis som ensidige markedsføringstiltak eller liknende fra tredjeparter som ikke er forretningspartnere, vil ikke utløse skatteplikt. Dette vil f.eks gjelde “nabolagsrabatter”, som virksomheter tilbyr til ansatte i andre virksomheter i nærområdet i profileringssammenheng.
  • Rabatter hvor arbeidsgiver ikke gjør mer enn å formidle rabattilbudet, f.eks ved å henge opp en lapp på personalrommet, videresende en e-post mv.
  • Bagatellmessige bonuser den ansatte får ved kjøp av varer eller tjenester på vegne av arbeidsgiver, f.eks Trumf-poeng

Verdsettelse av skattepliktige rabatter
Varer og tjenester skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Det vil si hvilken pris var allment tilgjengelig for forbrukere som kjøpte samme vare eller tjeneste på kjøps-/bestillingstidspunktet. Hvis rabatten er tilgjengelig for alle, er den ikke skattepliktig.

 

Dette vil kunne dokumenteres ved et bilde av f.eks en annonse som viser tilbudsprisen som er gjort allment tilgjengelig da varen ble kjøpt/bestilt.

 

Når det gjelder fly- og hotellbonuspoeng så så vil skattepliktig verdi være hva man ville måtte betale for reisen da reisen ble bestilt uten bonuspengene.

 

Det er kun uttak av bonuspoeng opptjent etter 1.1.2019, og som brukes på private reiser som er trekk- og avgiftspliktig. Hvis den ansatte skifter jobb så er det kun poeng opptjent i det nye arbeidsforholdet som er trekk- og avgiftspliktig.

 

Hvordan skal arbeidsgiver få kjennskap til rabatter mv som er gitt av andre?
Det store spørsmålet mange arbeidsgivere stiller seg er hvordan man skal kunne få kjennskap til rabatter gitt av andre enn arbeidsgiveren selv. Både de ansatte og tredjeparten vil kunne gi de nødvendige opplysningene. Arbeidsgiveren må ha rutiner som sikrer denne informasjonsflyten.

 

Arbeidsgivere bør derfor i arbeidsavtalen/arbeidsinstruksen opplyse om ansattes plikter til å informere arbeidsgiver hvis det er snakk om rabatter fra tredjeparter. Arbeidsgivere som har gjort det som med rimelighet kan forventes, vil ikke bli møtt med tilleggsskatt eller andre sanksjoner.

 

Rapportering i a-meldingen
En arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle fordeler hans ansatte mottar i arbeidsforholdet. Dette gjelder også rabatter som anses å være gitt i tilknytning til arbeidsforholdet selv om rabatten ikke er gitt av arbeidsgiver selv.

 

Rapporteringsplikten er utsatt for rabatter via forretningspartnere slik at arbeidsgiver får tilstrekkelig tid til å fremskaffe opplysninger for å vurdere skatteplikt, verdsetting mv. For slike ytelser forlenges fristen for rapportering med 2 måneder.

6 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"