Mine områder
Hjelp

Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:56 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )
Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

Nye regler fra 2019

Fra 1. januar 2019 er det nye regler og grenser for trekkfrie gaver i arbeidsforhold.

 

Generell ordning/naturalytelse
Vilkåret om at gaver i arbeidsforhold må gis som ledd i en generell ordning videreføres i 2019. Dette vilkåret vil imidlertid ikke gjelde for gaver som gis av en tredjepart, dvs fra kunder eller leverandører. At gavene må være naturalytelser (ikke kontanter) vil fortsatt gjelde.

 

Gaver fra kunder/leverandører
En viktig endring er at verdien av gaver fra kunder og leverandører inngår i de maksimale fordelsbeløpene.


Arbeidsgiver ansvarlig

Som arbeidsgiver blir du fra 2019 ansvarlig for å fange opp, vurdere og eventuelt lønnsrapportere skattepliktige fordeler. I tillegg skal du også beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av gaver som kunder/leverandører gir til dine ansatte når de skattefrie beløpsgrense er passert.

 

Eksempel på gaver fra både arbeidsgiver og leverandør

Ansatt som fyller 50 år mottar gave fra sin arbeidsgiver til en verdi av kr 3 000,- I tillegg mottar vedkommende også gaver fra en av arbeidsgivers leverandører til en verdi av kr 2 000,-. Til sammen har gavene da en verdi på kr 5 000,-. Skattefri grense er kr 4 000,-. Det overskytende av den skattefrie grensen er skattepliktig. Arbeidsgiver må her lønnsinnberette fordel på kr 1 000,- , og beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

 

Interne reglement

Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som f eks blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

 

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om det nye regelverket.

 

Nedenfor har vi laget en tabell hvor du finner vilkår og satser som gjelder fra 1. januar 2019.

 

Type anledning

Verdi, sammenlagt fra arbeidsgiver og kunde/leverandør

Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år

kr  8 000


NB! (Egen sats for gullklokke med inskripsjon gjelder ikke i 2019)

Årlige gaver, f eks julekurv

Kr  2 000

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25

Kr  4 000

Ansatt gifter seg

Kr  4 000

Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år

Kr  4 000

Ansatt går av med pensjon

Kr  4 000

Ansatte fyller 50 år, deretter ved runde år

Kr  4 000

Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50

NB! Gjelder ikke i 2019

Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften

NB! Gjelder ikke i 2019

 

 

Satser som gjaldt til og med 2018

Jubileumsgaver

Det er andre beløpsgrenser når det gjelder jubileumsgaver. I tabellen nedenfor ser du vilkår og satser for 2018.

 

Type anledning

Verdi, gave gitt av arbeidsgiver

Ved ansettelse i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år

kr  8 000

Ved ansettelse i bedriften i 25, 40, 50 eller 60 år

Kr 12 000 for gullklokke med inskripsjon

Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25

Kr  3 000

Ansatt gifter seg

Kr  3 000

Slutter i bedriften etter minst 10 år

Kr  3 000

Går av med pensjon

Kr  3 000

Ansatte fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

Kr  3 000

Dersom bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50

Kr  4 500

Forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften

Kr  2 500


Årlige gaver f eks julekurv kr 1 000 pr år pr ansatt.

 

5 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"