Mine områder
Hjelp

Nye særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost.

av Anonymous (Oppdatert ‎03-05-2021 08:53 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Partene er endelig kommet til enighet. De nye særavtalene for reise er nå offentliggjort

 

Nye satser for diett på reiser i Norge

Reisens lengde

Sats

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer

Kr 315

Reiser fra 12 timer eller mer uten overnatting

Kr 585

Reiser over 12 timer med overnatting

Kr 801

 

Diettsatser for reiser til utlandet finner du her.

 

De trekkfrie satsene for diett finner du her. Det er de samme trekkfrie satsene som gjelder ved reiser i Norge og ved reiser til utlandet.


Satsen for kompensasjonstillegget ved reiser til utlandet er endret til kr 548.

 

Satsene for bilgodtgjørelse er ikke endret

 

Særavtalen gjelder fra og med 1.juni 2020 til og med 28. februar 2021.

 

Det er ingen store endringer i de nye avtalene, men det er varslet om at det innen utgangen av februar 2021 vil bli gjort en gjennomgang av avtalene i sin helhet. Partene vil blant annet vil se på muligheten for å slå sammen innenlandsavtalen  og utenlandsavtalen, klargjøre virkeområdet for avtalene og fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise, samt prinsipper for arbeidstid på reiser. 

4 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"