Mine områder
Hjelp

Nye særavtaler om dekning av utgifter til reise og kost.

av Anonymous (Oppdatert ‎03-05-2021 08:53 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Partene er endelig kommet til enighet. De nye særavtalene for reise er nå offentliggjort

 

Nye satser for diett på reiser i Norge

Reisens lengde

Sats

Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer

Kr 315

Reiser fra 12 timer eller mer uten overnatting

Kr 585

Reiser over 12 timer med overnatting

Kr 801

 

Diettsatser for reiser til utlandet finner du her.

 

De trekkfrie satsene for diett finner du her. Det er de samme trekkfrie satsene som gjelder ved reiser i Norge og ved reiser til utlandet.


Satsen for kompensasjonstillegget ved reiser til utlandet er endret til kr 548.

 

Satsene for bilgodtgjørelse er ikke endret

 

Særavtalen gjelder fra og med 1.juni 2020 til og med 28. februar 2021.

 

Det er ingen store endringer i de nye avtalene, men det er varslet om at det innen utgangen av februar 2021 vil bli gjort en gjennomgang av avtalene i sin helhet. Partene vil blant annet vil se på muligheten for å slå sammen innenlandsavtalen  og utenlandsavtalen, klargjøre virkeområdet for avtalene og fastsette prinsipper for utgiftsdekning på tjenestereise, samt prinsipper for arbeidstid på reiser. 

4 Kommentarer
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Når jeg ser på de trekkfrie satsene for diett, så ser jeg at de er skrevet av Ivar Grøndahl 6.12.2019 kl 16:01. Det er de vi skal bruke?

av Ivar Grøndahl1

Ja, det stemmer.

Dagsats 6 - 12 timer kr 200

Dagsats over 12 timer kr 400

Ved overnatting på hotell kr 589 

Ved overnatting på pensjonat kr 164

Ved overnatting privat eller hybel/brakke med kokemulighet kr 91

Fradrag for måltider skjer i aktuell sats

frokost 20 %

lunsj 30 %

middag 50 %

 

mvh

Ivar

Johnny Johnsen
CONTRIBUTOR *
av Johnny Johnsen

Betales det nå full diet når det går 6 timer inn i nytt døgn, eller er det etter satser 6-12 timer?

Måltidsfradrag dagsats. Trekkes det 20% - 30% -50% av full døgndiet eller etter dagsatsen?

av Ivar Grøndahl1

For reiser som varer utover hele døgn:

0 - 6 timer ingen diett

6 - 12 timer kr 315

over 12 timer kr 585

 

Måltidsfradrag er av døgnsatsen kr 801

 

mvh 

Ivar

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"