avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nytt Grunnbeløpet (G) i folketrygden

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎02-09-2020 11:26 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Grunnbeløpet (G)

 

 

1/5 2019 - 30/4  2020

1/5 2020 - 30/04 2021

1 G

kr    99 858

kr  101 351

3/5 G

kr    59 914

kr    60 811

1,5 G

kr  149 787

kr  152 027

6 G

kr  599 148

kr  608 106

7,1 G

kr  708 992

kr  719 592

 

Ytelser fra NAV

Grunnbeløpet (G) har betydning for flere ytelser fra NAV. NAV yter inntil 6 ganger grunnbeløpet i blant annet sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger.

 

Begrensningen på 6 G gjelder også i arbeidsgiverperioden på sykepenger og omsorgspenger. Enkelte bedrifter har avtale med sine ansatte om at denne begrensningen ikke gjelder.

 

Etterbetaling fra og med mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av oktober måned.

 

Oversikten på NAV sine sider viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

 

Feriepenger over 60 år

Ansatte over 60 år har rett til en uke ekstra ferie, og 2,3 % feriepenger med maks 6 G som grunnlag. Enkelte bedrifter har i tariffavtale eller bedriftsintern avtale ikke denne begrensningen.

 

Lån gitt av arbeidsgiver

Som hovedregel beskattes fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold dersom renten er lavere enn en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet.

 

Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes etter sktl. § 5-12 fjerde ledd ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet:

– ikke overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden på utbetalingstidspunktet (ikke årsgjennomsnittet), og

– tilbakebetalingstiden er på høyst ett år. Det må finne sted en reell tilbakebetaling innen fristen

 

Etterlønn ved dødsfall

Dette gjelder lønn som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Beløp under 1,5 G er skattefrie.

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1 G. Premiesatsen for 2020 og 2021 er 2,5 %.

 

1 Kommentar
Dorthe T Ingebretsen
CONTRIBUTOR **
av Dorthe T Ingebretsen

Hei

Hvor ser jeg/endrer dette i Visma HRM?