Mine områder
Hjelp

Nytt grunnbeløp (G) i folketrygden gjeldende fra 1. mai 2022

av Ivar Grøndahl1

Nytt grunnbeløp og regulerings satser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2022.

 

Grunnbeløpet (G)

 

 

1/5 2021 - 30/4  2022

1/5 2022 - 30/04 2023

1 G

kr   106 399

kr  111 477

3/5 G

kr     63 839

kr    66 886

1,5 G

kr   159 599

kr  167 478

6 G

kr   638 394

kr  668 862

7,1 G

kr   755 433

kr  791 487

 

Ytelser fra NAV

Grunnbeløpet (G) har betydning for flere ytelser fra NAV. NAV yter inntil 6 ganger grunnbeløpet i blant annet sykepenger, foreldrepenger og omsorgspenger.

 

Begrensningen på 6 G gjelder også i arbeidsgiverperioden på sykepenger og omsorgspenger. Enkelte bedrifter har avtale med sine ansatte om at denne begrensningen ikke gjelder.

 

Etterbetaling fra og med mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av ytelsene fra NAV fra 1. mai. Etterbetaling fra mai vil i hovedsak foregå i løpet av juni måned.

 

Oversikten på NAV sine sider for historiske grunnbeløp.

 

Feriepenger over 60 år

Ansatte over 60 år har rett til en uke ekstra ferie, og 2,3 % feriepenger med maks 6 G som grunnlag. Enkelte bedrifter har i tariffavtale eller bedriftsintern avtale ikke denne begrensningen.

 

Lån gitt av arbeidsgiver

Som hovedregel beskattes fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold dersom renten er lavere enn en normrentesats som fastsettes av Skattedirektoratet.

 

Rentefordel ved rimelig lån i arbeidsforhold regnes etter sktl. § 5-12 fjerde ledd ikke som skattepliktig inntekt når lånet på utbetalingstidspunktet:

– ikke overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden på utbetalingstidspunktet, og

– tilbakebetalingstiden er på høyst ett år. Det må finne sted en reell tilbakebetaling innen fristen

 

Etterlønn ved dødsfall

Dette gjelder lønn som er utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Beløp under 1,5 G er skattefrie.

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1 G. Premiesatsen for 2022 er 2,6 %.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

4 Kommentarer
Hilde Andersen2
CHAMPION *
av Hilde Andersen2

Blir satsen automatisk oppdatert i Pay Roll? I H&L måtte vi legge inn dette selv.

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Hilde Andersen2 

 

Dette oppdateres automatisk i Payroll:-)

 

Mvh

Monica Bremtun-Olaussen

Audny1
CONTRIBUTOR **
av Audny1

Hei @Monica Bremtun-Olaussen - 

Må dette legges inn noe sted i Visma Contracting?

av Monica Bremtun-Olaussen -

Hei @Audny1 

Ja , dette må legges inn i  firma oppl. - lønn . offentlige satser.

 

Mvh

Monica Bremtun-Olaussen

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"