Mine områder
Hjelp

Permittering og tjenestepensjon - ny midlertidig lovendring

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎08-06-2021 14:10 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Ved permittering vil arbeidstaker normalt bli utmeldt av bedriftens pensjonsordning. Det kan føre til at mange mister sine opparbeidede rettigheter, rett til dekning ved uførhet som følge av sykdom eller ulykke mv.

 

7 april ble det vedtatt en midlertidig lovendring slik at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen. Adgangen til å beslutte dette skal gjelde for arbeidsgivere i privat sektor som i dag har ordninger hvor ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen dersom de permitteres som følge av driftsinnskrenkninger mv. 

Arbeidsgiver kan velge om de permitterte ansatte fortsatt skal være omfattet av pensjonsordningens forsikringsdekninger. Permitterte som ikke får videreført sine forsikringsdekninger får rett til å tegne en egen individuell forsikring (fortsettelsesforsikring). De ansatte får i alle tilfelle fordelen av at arbeidsgiver betaler for administrasjon og forvaltning av de ansattes pensjonsmidler så lenge de er medlemmer i ordningen. Lovendringene gjelder i en periode på seks måneder, med mulighet til forlengelse. Du finner selve lovvedtaket her.

 

LO-NHO har tidligere tatt et initiativ overfor Regjeringen, der de la frem et forslag til en skisse for en frivillig alternativ løsning for bedrifter.   

Du kan lese mer om deres forslag her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"