Mine områder
Hjelp

Arbeidsgiveravgift, reduksjon og utsatt innbetaling

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎08-06-2021 14:10 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Skatteetaten - informasjon 19. mai 2020

Skattedirektoratet har lagt ut informasjon om utbetaling av feriepenger og redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin:

Ferielovens utgangspunkt er at feriepenger skal utbetales når ferien avvikles, jf. ferieloven § 11. Mange arbeidsgivere avregner likevel feriepengene samlet i mai eller juni og trekker arbeidstakeren i lønn for alle feriedagene slik at de kan utbetale vanlig lønn resten av året. En slik praksis er vurdert å være innenfor loven dersom ferietrekket foretas samtidig med at feriepengene utbetales, slik at feriepengene kan benyttes til ferieformål når ferien faktisk tas, jf. formålsbestemmelsen i § 1.

 

Arbeidsgivere kan flytte samlet avregning av feriepenger til 3. termin (mai eller juni) for å få redusert arbeidsgiveravgiften med 4 pst., hvis det er i tråd med de avtaler virksomheten er bundet av. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke velge å bare flytte utbetalingen av feriepengene, uten å samtidig flytte lønnstrekket.

 

Skatteetaten - informasjon 12. mai 2020

Det er lagt ut informasjon på Skatteetaten sine sider om "Redusert arbeidsgiveravgift og kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard"

 

Regjeringen foreslår i RNB å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.

 

Forslaget til redusert arbeidsgiveravgift vil også gjelde reduksjon av arbeidsgiveravgiften for utsendte arbeidstakere fra USA og Canada som betaler arbeidsgiveravgift med 7 pst. i 2020.

 

Ved beregning av den reduserte arbeidsgiveravgiften (aga) skal ytelser som arbeidsgiver har fått refundert fra NAV inngå i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel sykepenger, foreldrepenger og lønnskompensasjon til permitterte.

 

Klikk her for å se eksempel på sidene til Skatteetaten.

 

Veldedige og allmennyttige organisasjoner som er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift for totale lønnsutgifter opp til 800 000 kroner, og for lønnsutbetalinger opp til 80 000 kroner per ansatt omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

 

Lønnspliktdag 3 til 20

For arbeidsgivere som har forskuttert lønnspliktdagene 3 til 20 og får dette refundert fra NAV, skal arbeidsgiveravgift behandles på samme måte som ved refusjon av sykepenger.

 

2. termin (mars/april) - utsatt innbetaling

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Satsreduksjon 3. termin

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni).

 

Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA.

 

Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

 

Skatteetaten ser på hvordan en satsreduksjon gjennomføres, forutsatt at den blir vedtatt. 

 

3. termin (mai/juni) - utsatt innbetaling

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 3. termin utsettes fra 15. juli til 15. oktober 2020.

 

Forskuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 3. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. juli 2020.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"