Mine områder
Hjelp

Permitteringslønnsloven - nye regler 1.1.2019

av Anonymous (Oppdatert ‎09-06-2021 09:46 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

De nye reglene gjelder permitteringer som har oppstart etter 1.1.201.9

 

En permittering er ikke det samme som oppsigelse eller permisjon. En permittering et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, men slik at den permitterte arbeidstakeren fortsatt er ansatt i bedriften. Som utgangspunkt har den ansatte rett og plikt til å vende tilbake til arbeidet når permitteringen opphører.

 

Lov om lønnsplikt ved permittering angir hva arbeidsgiver skal betale i den første delen av en permitteringsperioden. Lønnspliktloven regulerer imidlertid ikke hva arbeidstaker skal ha utbetalt i den resterende del av permitteringsperioden. Dette reguleres av folketrygdlovens kap. 4 om dagpenger.

 

Arbeidsgiver skal betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en arbeidsgiverperiode på 15 dager. Lønnsplikten i arbeidsgiverperioden gjelder fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter. Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.

 

Etter arbeidsgiverperioden er arbeidsgiveren fritatt fra lønnsplikt ved hel eller delvis permittering i 26 uker​ i løpet av en periode på 18 måneder (fritaksperioden). Arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer etter fritaksperioden.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"