Mine områder
Hjelp

Gaver i arbeidsforhold - NYE regler - praktiske eksempler

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:47 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Nye regler fra 1. januar
Fra 1. januar trådte nye regler om gaver i arbeidsforhold i kraft. Det er nye beløpsgrenser for skattefrie gaver, og ved noen anledninger er skattefritaket fjernet. Du kan se her om hvilke beløpsgrenser som gjelder fra 1. januar og ved hvilken tilfeller skattefritaket er opphevet.

 

Naturalytelse og generell ordning
Vilkår for at gaven er skattefri er at det er en naturalytelse, og at det gis etter en generell ordning i bedriften. Dette er en videreføring av regelverket.

 

Gaver fra kunder
Nytt er at gaver gitt av forretninsgforbindelser, eller kunder teller med i de skattefrie beløpsgrensene. Det er ikke et krav for skattefritak at gaver fra denne gruppen er gitt etter en generell ordning slik det er med gaver fra arbeidsgiver.

 

Gaver av bagatellmessig verdi
Enkle oppmerksomhetsgaver i form av blomster, konfekt eller lignende anses å være av bagatellmessig karakter, og kan gis utenom beløpsgrense som kan gis ved jubileer. Dette gjelder både når arbeidsgiver og/eller tredjepart gir slike gaver.

 

Flere anledninger
Det er flere jubileums-anledninger hvor det kan gis skattefrie gaver. I verdigrensen inngår også gaver gitt av tredjeparter. Det kan gis gaver skattefritt til hver av anledningene samme år.

 

Eksempel:
I 2019 har Svein vært ansatt i 20 år, han fyller 50 år og gifter seg med sin samboer gjennom mange år.

Han kan da motta skattefri gave til en verdi av kr 8 000,- i anledning 20 års ansettelse, og i tillegg motta skattefrie gaver for inntil kr 4 000 både fordi han fyller 50 år og for anledningen av at han gifter seg. Til sammen kan det altså gis gaver til en verdi av kr 16 000,-.

 

Fra sin arbeidsgiver mottar han gavekort på kr 8 000,- for ansettelsestiden, gavekort på kr 4 000,- i anledning fødselsdagen og gavekort på kr 2 000,- i forbindelse at han gifter seg. Fra en kunde mottar han krystallglass til en verdi av kr 5 000,- i forbindelse med giftemålet.

 

Gavene i forbindelse med ansettelsestiden og bursdagen er skattefrie. Gavene til sammen i forbindelse med bryllupet er kr 7 000,- og overstiger dermed beløpsgrensen på kr 4 000,. Arbeidsgiver må derfor trekke forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift av kr 3 000,-.

 

Lønnsbeskrivelsen som skal benyttes på den skattepliktig delen er : Naturalytelse - Annet. Skattefrie gaver er ikke opplysningspliktige. (For bedrifter som benytter lønnssystemet Visma Lønn er a-meldings-nummeret 1320).

 

25 års ansettelse i 2019
Når det gjelder ansettelsestid er grensen for skattefri gave redusert fra 25 år til 20 år.
Vi har også fått mange spørsmål om det kan gis skattefri gave til ansatte som i 2019 har 25 års ansettelsestid. Det kan i slike tilfeller gis skattefri gave for 20 års ansettelse, hvis det ikke er gitt gave for det tidligere. Neste gave for ansettelsestid er etter 30 års ansettelse.

 

Eksempel:
Det er i Bedriften AS sin personalhåndbok opplyst at ansatte etter 25 års ansettelse mottar “en gave til den til enhver tid gjeldende verdi som kan gis skattefritt”. Per ble ansatt 1. februar 1994, og har da 25 års jubileum i 2019. Han kan da motta en gave i 2019 til en verdi av kr 8 000,- for 20 års ansettelse. I 2024 kan Per motta gave til en verdi av kr 8 000,- for 30 års ansettelse.

 

Interne reglement
Arbeidsgiver kan i sine interne reglement bestemme at ansatte ikke kan motta gaver fra kunder eller leverandører, eller at de ansatte kun har lov til å motta gaver av bagatellmessig verdi, som f eks blomster, konfekt eller en rimelig flaske med vin.

 

I de tilfeller arbeidsgiver ikke setter slike begrensninger, bør det lages rutiner for hvordan ansatte skal forholde seg når de mottar gaver fra kunder og leverandører. Vi mener det er viktig at arbeidsgiver informerer sine ansatte om det nye regelverket.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"