Mine områder
Hjelp

Permitteringsprosessen - oversikt

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎17-06-2021 08:29 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Oversikt permitteringsordning

 

NAV opplyser at nesten 90.000 personer er permittert ved utgangen av august 2020. 

 

 

01.01.20
20.03.20
30.06.20
01.09.20
31.10.20
01.11.20
01.01.21
Varselperiode

14 dager/2 dager (akutte situasjoner)

Arbeidsgiver- periode

15 dager

2 dager

10 dager

Lønnspliktperiode II – 5 dager *     (Løpende kalendenderdager unntatt lørdag og søndag)

Lønnskompensasjon Nav

0 dager

18 dager

0 dager

Maksimal permitteringsperiode

26 uker i løpet av 18 måneder

Arbeidsgiver som har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt ved utgangen av 30 juni, får forlenget perioden til og med 31 oktober.

52 uker i løpet av 18 måneder total permittering *

 

* ForslagLes Regjeringens forslag her.

 

Kommentarer:

Varselperiode:

- Her er den ansatte på jobb som vanlig og arbeidsgiver har lønnsplikt i henhold til arbeidsavtalen.

 

Arbeidsgiverperiode/Lønnskompensasjon/Dagpenger:

- I arbeidsgiverperioden er arbeidstaker ikke på arbeid, men arbeidsgiver har lønnsplikt etter arbeidsavtalen.

 

Der arbeidsgiver iverksetter permittering 01. september eller senere, er arbeidsgiverperioden ved permittering 10 hele arbeidsdager. Ordningen med Lønnskompensasjon ble opphevet med virkning fra 01.september, slik at lønnskompensasjon ikke utbetales i dette tilfelle. Etter arbeidsgiverperioden vil da de permitterte som fyller vilkårene for rett til dagpenger kunne søke om dette. 

 

- Der arbeidsgiver iverksatte permittering mellom 20. mars og 31. august 2020, er arbeidsgiverperioden 2 dager. Deretter utbetales det Lønnskompensasjon fra NAV i 18 dager (mandag til fredag). Deretter vil de permitterte som fyller vilkårene for dagpenger kunne søke om dette.

 

- Der arbeidsgiver iverksatte permittering før 20 mars 2020, er arbeidsgiverperioden 15 dager. Deretter vil de permitterte som fyller vilkårene for dagpenger kunne søke om dette. 

 

- Ordningen med høyere sats (80% av inntekt opp til 300.000 kroner deretter ordinær sats 62,4% på inntekt opp til 6* grunnbeløpet) dagpengene er vedtatt å vare  frem til 31.12.2020. 

 

Arbeidsgiverperiode ved hel og delvis permittering

Der arbeidsgiver iverksetter permittering 01. september eller senere, er arbeidsgiverperioden ved permittering 10 hele arbeidsdager. Logikken er at alle arbeidsgivere skal betale lønn for 10 fulle arbeidsdager, uavhengig av permitteringsgrad – det skal mao. koste like mye for hver permittert arbeidstaker – dvs. 10 fulle dager med lønn.

 

Ex 100% permittering:

Arbeidstaker permitteres 100%, arbeidsgiver skal betale 10 hele arbeidsdager 100% lønn. (10 arbeidsdager x 100% = 1000). 

 

Ex delvis permittering:

Arbeidstaker permitteres 50%, arbeidsgiver skal betale 10 hele arbeidsdager permitteringslønn. I og med at arbeidstakeren også jobber 50%, oppnås disse 10 hele dagene med utbetalt permitteringslønn først etter 20 arbeidsdager. (20 arbeidsdager x 50% = 1000). Den som er 50% permittert, har da fått like mye penger fra arbeidsgiveren som den som er 100% permittert – men for den delvis permitterte er det da spredd utover flere dager.  

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"