avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Omsorgspenger - hva gjelder nå?

(updated by Vanja Ramsrud VISMA ‎15-09-2020 15:49 )

Covid-19-pandemien har medført en rekke endringer i reglene for omsorgspenger i løpet av 2020. Her får du en oversikt over hvor mange dager med omsorgspenger arbeidstaker nå har krav på og hvilke dager arbeidsgiver kan kreve refusjon for.

 

Hvor mange omsorgsdager har arbeidstaker krav på ?

Som følge av coronasituasjonen ble antall omsorgsdager doblet i perioden fra 13.mars til 30. juni i år. Fra og med 1. juli ble imidlertid kvoten med omsorgsdager nullstilt, hvilket innebar at fra dette tidspunktet startet arbeidstaker på nytt med vanlig antall dager ut kalenderåret uavhengig av hvor mange dager som var brukt før 1. juli.

 

Eks.
Arbeidstaker med to barn under 12 år har pr. 30. juni brukt 15 dager med omsorgspenger. Ved nullstilling 1. juli vil arbeidstaker ha til gode 10 dager med omsorgspenger ut kalenderåret 2020.

 

Når kan arbeidsgiver kreve refusjon?

Ved regelendringene som følge av coronasituasjonen ble også arbeidsgiverperioden for omsorgspenger redusert fra 10 til 3 dager fra 13. mars. Fra dette tidspunktet kunne arbeidsgiver kreve refusjon for alle omsorgsdager utover 3. Dersom arbeidstaker før 13. mars hadde brukt omsorgsdager ble disse medregnet i arbeidsgiverperioden.

 

Eks.
Arbeidstaker brukte 3 omsorgsdager i januar. 15. mars (etter regelendringen), har arbeidstaker på nytt syke barn og må bruke en omsorgsdag. Denne dagen vil arbeidsgiver kunne kreve refusjon for, da arbeidsgiverperioden allerede er oppfylt.

 

Da kvoten med omsorgspenger ble nullstilt fra 1. juli, ble også arbeidsgiverperioden igjen økt til 10 dager. Det betyr at arbeidsgiver i perioden fra 1. juli til 31. desember må dekke de 10 første dagene med omsorgspenger før det kan søkes refusjon fra den 11. dagen. Det er viktig å merke seg at alle dager med omsorgspenger som arbeidsgiver ikke har fått refusjon for i perioden frem til 1. juli skal medregnes i arbeidsgiverperioden.

 

Eks.
Arbeidsgiver har dekket 3 dager med omsorgspenger for en arbeidstaker før 1. juli. Fra 1. juli vil det være 7 dager igjen å dekke før arbeidsgiver kan søke refusjon.

 

Må arbeidsgiver forskuttere?

Arbeidsgiver har plikt til å forskuttere omsorgspenger til arbeidstaker som fyller vilkårene for rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, men har rett til refusjon fra dag 11.

 

Søknad om refusjon

Arbeidsgiver søker refusjon for omsorgspenger ved innsending av digital inntektsmelding.
Dersom arbeidsgiver skal søke refusjon for fravær som ligger både før og etter 1. juli, må det sendes to inntektsmeldinger pga ulike regler for refusjon før og etter dette tidspunktet. Unntak gjelder der arbeidsgiver allerede har utbetalt 10 dager eller mer, her kan det sendes en inntektsmelding.

 

Fristen for å sende krav om refusjon på grunn av coronasituasjonen er økt til 9 måneder for perioden 16. mars 2020 til 31. desember 2020.

 

Lokalt besluttet stengning av barnehage eller skole på grunn av coronasmitte

Les mer her.

 

Personalforum

På Personalforum høst 2020 kan du blant annet lære mer om reglene for omsorgspenger og andre regelendringer i forbindelse med covid-19-pandemien. Se agenda og meld deg på her.