Mine områder
Hjelp

Rapportering av lønn opptjent i utlandet

av Anonymous (Oppdatert ‎08-06-2021 14:29 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Norske arbeidsgivere rapporterer som hovedregel ansattes lønn i a-meldingen. Dette gjelder også når lønnen er opptjent i utlandet - og uansett om den ansatte skal skatte til Norge.

 

Opptjeningsland

Ved arbeid utført i utlandet skal arbeidsgiver oppgi opptjeningslandet i feltet for "Spesifikasjon" ved rapporteringen i a-meldingen. Dette er en viktig opplysning ved ansattes skatteoppgjør, f.eks hvis norsk internrett eller skatteavtalene benyttes for å hindre dobbeltbeskatning.

 

Unntak fra rapporteringsplikten

Det er ikke rapporteringsplikt for lønn i de tilfellene hvor arbeidstakeren:

  • ikke er skattemessig bosatt i Norge, og
  • utbetalingen belastes et fast driftssted som arbeidsgiveren har i et land som Norge har skatteavtale med.

Videre har norske skattemyndigheter i praksis lagt til grunn at det ikke gjelder lønnsopplysningsplikt for lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført utenfor norsk territorium hvis arbeidsgiver ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge.

 

Feriepenger opptjent i utlandet

Hvis feriepenger opptjenes i utlandet, men først utbetales etter at oppholdet i utlandet er avsluttet, må det opplyses om at utbetalingen gjelder feriepenger opptjent i utlandet i tidligere år. Dette er nødvendig for å sikre riktig skattemessig behandling.

Ved rapportering i a-meldingen må opptjeningsperioden utbetalingen gjelder for oppgis, “fra dato-til dato”. Videre må landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent oppgis . Hvis beløpet er opptjent i flere ulike land må det splittes på hvert av de aktuelle landene. Da vet Skatteetaten f.eks hvilken skatteavtale som kommer til anvendelse, noe som kan ha betydning for eventuell nedsettelse av norsk skatt.

 

Bonus opptjent i utlandet

Hvis det er en bonus som opptjenes i utlandet, men som først utbetales etter at oppholdet i utlandet er avsluttet, må det også opplyses om at utbetalingen gjelder bonus opptjent i utlandet. Ved rapportering i a-meldingen må opptjeningsperioden utbetalingen gjelder oppis, “fra dato-til dato”. Videre må det oppgis landkoden til det landet hvor inntekten er opptjent.

1 Kommentar
Rune Mathisen
CONTRIBUTOR ***
av Rune Mathisen

Vi har etterlyst at landkode skal framkomme på lønnsoppgavene i Visma Lønn.

 

Det vil være et viktig kontrollpunkt for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker vil alternativt se det på "mine inntekter og arbeidsforhold" i altinn. Og det vil framkomme på forhåndsutfylt skattemelding. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"