avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Feil praksis fra NAV ved kontantytelser til EU/EØS-land

(updated by Monica Bremtun-Olaussen - VISMA ‎30-10-2019 14:59 )

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land.

 

NAV endrer praksis

Hovedregelen i folketrygdloven er at man må oppholde seg i Norge for å få rett til arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger. Loven har åpnet for at utenlandsopphold kan godkjennes i enkelte tilfeller.

 

I 2012 trådte EØS sin trygdeforordning i kraft i Norge. Som en følge av dette ble det åpnet for at medlemmer av folketrygden kunne ha rett til å beholde kontantytelser fra NAV også ved opphold i EU/EØS, hvis de fylte de øvrige vilkårene for å få disse ytelsene etter norsk lov.

 

NAV har hatt som praksis at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta kontantytelser som AAP, sykepenger og pleiepenger uavhengig av om mottaker har ønsket å oppholde seg i et land innenfor eller utenfor EØS-området i en midlertidig periode.

 

Trygderetten begynte i 2017 å avsi kjennelser hvor de la til grunn at EØS-trygdeforordningen gir rett til ytelser som sykepenger og AAP under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. NAV informerer på sine nettsider at de på bakgrunn av kjennelsene i Trygderetten har hatt en juridisk gjennomgang av regelverket og kommet fram til at NAV har praktisert EØS sin trygdeforordning feil. NAV endrer derfor nå praksis.

 

NAV har varslet Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten om at NAV og domstolene sin forståelse og praktisering av regelverket har vært feil.

 

NAV har skrevet mer om feiltolkningen av regleverket og hvilke konsekvenser dette har på sine nettsider, du kan lese mer om dette her.

 

Har du fått med deg alle nyhetene på sykepengeområdet i år?

I år har det trådt i kraft store endringer for hvordan sykepenger beregnes både i arbeidsgiverperioden og når NAV utbetaler sykepenger. Lær mer om de nye regelene for sykepenger på vårt kurs "Sykepenger - det du må vite"