avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Refusjon av sykepenger - dokumentasjonskrav

Et spørsmål vår support til stadighet får, er hvor lenge del d av sykmeldingen/digital "Søknad om sykepenger" og inntektsmeldingen må oppbevares dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger.

 

Arbeidsgiver som forskutterer sykepenger utover arbeidsgiverperioden, kan kreve refusjon fra NAV. Arbeidsgivers refusjonskrav vil være inntektsmeldingen og sykmeldingen del d/digital "Søknad om sykepenger". Når det gjelder krav til oppbevaring av dokumentasjon ved refusjon av sykepenger, er arbeidsgiver lovpålagt å oppbevare inntektsmeldingen og sykmeldingen del d/digital "Søknad om sykepenger" i en nærmere angitt periode. Skatteetaten kom med en prinsipputtalelse i november 2018, der det legges til grunn at disse dokumentene utgjør dokumentasjon for bokførte opplysninger, og derfor skal oppbevares i fem år etter regnskapsåret slutt, jfr. bokføringsloven § 103 annet ledd, jf. første ledd nr. 3.

 

Den nye digitale inntektsmeldingen er et av flere tema du kan lære mer opp på vårt kurs "Lønnsforum vår 2019".

3 Kommentarer

Hvor langt tilbake i tid vil;  inntektsmeldingen og sykmeldingen del d/digital "Søknad om sykepenger", ligge i Altinn tilgjengelig? Vil det ikke tilstrekkelig å hente dettte ut fra Altinn?

Hei @Astrid Høvik Bergmann 

 

Det er opp til virksomheten å sørge for at inntektsmeldingen og sykmeldingen del d/digital "Søknad om sykepenger", er oppbevart i pliktig tidsperiode. At dokumentene kun er oppbevart i Altinn vil ikke, slik vi ser det, være trygt nok. Dette blant annet fordi virksomhetene ikke kan styre hva, eller når, Altinn sletter skjemaer o.l. 

I tillegg så er det en uttalelse om god bokføringsskikk, (Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 15), som har følgende konklusjon om rapportering i Altinn:

"Oppbevaringskravet for årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning er ikke oppfylt ved rapportering gjennom Altinn. Den bokføringspliktige må sørge for egen oppbevaring i samsvar med lov, forskrift og god bokføringsskikk."  

CONTRIBUTOR ***

Hva med de arbeidsgiverne som ikke forskutterer sykepenger. Vil det være nødvendig med egen oppbevaring av inntektsmeldinger og søknad om sykepenger i 5 år for disse også?