avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Høyesterett: Nei til redusert lønn ved permittering

(updated by Ivar Grøndahl1 VISMA ‎05-02-2019 09:42 )

Permitteringslønnsloven regulerer imidlertid ikke hva arbeidstaker skal ha utbetalt i den resterende del av permitteringsperioden. Dette reguleres av folketrygdlovens kap. 4 om dagpenger.

 

Loven etablerer en ordning hvor arbeidsgiver plikter å betale lønn i 15 arbeidsdager både ved hel og delvis permittering.

 

Hva skal arbeidsgiver betale?
Beregningsgrunnlaget for hva arbeidsgiver skal betale er det samme som folketrygdloven kapittel 8 fastsetter for sykepenger.

 

«Sykepengegrunnlaget pr år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet. Har arbeidstakeren flere arbeidsgivere, gjelder begrensningen i arbeidsgiverperioden bare i forhold til den enkelte arbeidsgiver.»

 

Saken som høyesterett har tatt stilling til er om begrensningen på 6 ganger grunnbeløpet også gjelder lønn etter permitteringslønnsloven.

 

Høyesterett mener spørsmålet om «beregningsgrunnlag» er noe annet enn maksimalgrense. «6 G-begrensningen gjelder ikke ved beregning av permitteringslønn».


Dette betyr at når arbeidsgiver skal utbetale lønn etter permitteringsperioden i arbeidsgiverperioden, så kan ikke arbeidsgiver begrense utbetalingen til 6 G på samme måte som ved sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 

Ønsker du å lære mer om permitteringer? Delta på vårt Lønnsforum vår 2019

For Visma Lønn klikk her

For Huldt & Lillevik Lønn klikk her