avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Rett på fri fra jobben ved skole- og barnehagestart?

Monica Bremtun-Olaussen -

Snart får mange barn sitt første møte med barnehagen eller skolen. Dette betyr også at mange foreldre har behov for fri fra jobben. Har arbeidstaker krav på det?

 

Svaret er i utgangspunktet nei. Loven gir ikke arbeidstaker rett til permisjon ved skolestart eller barnehagestart, men arbeidsgiver og arbeidstaker har mulighet til å avtale ordninger som løser behovet for fri. I det følgende har vi listet opp de vanligste måtene å løse behovet for fri ved barnehage- og skolestart.

 

Avtaler om fri

Selv om loven ikke gir arbeidstakere rett på fri, har mange bedrifter egne avtaler som gir arbeidstaker rett på fri enten med, eller uten lønn ved barnehage- og skolestart. Slike rettigheter kan for eksempel være velferdspermisjoner regulert i tariffavtaler, eller i bedriftens personalhåndbøker. Har bedriften en slik avtale, vil det være avtalen som regulerer både permisjonsretten, og eventuelt retten til lønn.

 

Ferie

Arbeidstaker kan også få innvilget ferie de dagene han/hun ønsker å få fri. Dersom arbeidstaker ikke har nok feriedager igjen i år til å dekke fraværsbehovet, kan det avtales at arbeidstakeren tar ut forskuddsferie hvis begge partene er enige om dette. Forskuddsferie innebærer at neste års ferie overføres til det inneværende ferieåret, ferieloven gir adgang til å overføre totalt to uker ferie.

 

Eksempel:
Kari har en sønn på 1 år som starter i barnehagen 1. august. Hun ønsker å ha ferie i 2 uker i forbindelse med barnehagestart, men hun har allerede brukt opp hele årets ferie før august. Dette kan løses ved at arbeidsgiver og Kari avtaler at hun overfører 2 uker av neste års ferie til i år og avvikler den på forskudd.

 

Avspasering

Har man avspasering til gode, kan det være en god løsning for arbeidstaker å benytte seg av denne ved barnehage- eller skolestart.

 

Når det gjelder uttak av ferie eller avspasering, så er det arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer om arbeidstaker kan avvikle dette ved denne typen fravær.

 

Ønsker du å lære mer om rettigheter som småbarnsforeldre har? På vårt kurs Lønnsforum høst 2019, har vi blant annet en gjennomgang av reglene for foreldrepenger og pleiepenger. På begge områdene har det trådt i kraft flere lovendringer i 2019 som det er viktig å få med seg.