avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 er lagt fram av regjeringen. Her får du oversikt over de viktigste endringene og hva de betyr for deg og din arbeidsplass.

 

Sykelønnsordningen

Regjeringen foreslår å øke kompensasjonsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 75 prosent til 80 prosent fra 1. oktober 2019. Selvstendig næringsdrivende vil, som i dag, ikke ha krav på sykepenger i sykefraværets 16 første dager, men den foreslåtte endringen vil gi sykmeldte selvstendig næringsdrivende en bedre inntektssikring fra 17. dag.

 

Pleiepenger

Regjeringen ønsker å endre reglene for graderte pleiepenger. Dette for bedre å hensynta situasjoner der foreldre ikke kan være i arbeid mens barnet er i en etablert tilsyns- og avlastningsordning fordi de har krevende netter med nattlig tilsyn av barnet, eller at de må være i beredskap.

 

NAV

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NAV med 15 millioner kroner i 2019. Formålet er å øke NAVs kapasitet til klagesaksbehandling. Videre skal bevilgningen sørge for å få en raskere avklaring av videre rett til ytelse for mottakere av arbeidsavklaringspenger.

 

Lønn/skatt

Revidert nasjonalbudsjett inneholdt ingen nye endringer innenfor fagområdet lønn.

 

Hold deg oppdatert på nye regler

På Lønnsforum vår kombinerer vi fag og system, tema for tema. Dette er en dag fullspekket av faglige oppdateringer både innen lønnssystemet og gjeldende regelverk. I 2019 er det en rekke nye regelendringer både innen lønn, skatt og personal du bør få med deg.

 

Se agenda og meld deg på her.