Mine områder
Hjelp

Naturalytelser - Skattedirektoratets veileder til de nye reglene

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎09-06-2021 09:36 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Veilederen gir avklaring på følgende områder:

 

  1. Klargjøring av skatteplikten og rapporteringsansvaret for ytelser som den ansatte mottar i arbeidsforholdet gjennom tredjeparter. Med tredjepartsytelser menes ytelser den ansatte mottar gjennom andre enn arbeidsgiver. Skatteplikt forutsetter at det er tilstrekkelig tilknytning mellom ytelsen og arbeidsforholdet.
  2. Klargjøring av reglene for verdsettelse av naturalytelser. Utgangspunktet er at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet.
  3. Klargjøring av reglene for skattefrie personalrabatter. Med personalrabatter menes ytelser fra arbeidsgiver eller arbeidsgivers kunder eller leverandører, når det som ytes gjelder varer eller tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet.

Har har du tilgang til Skattedirektoratets veileder.


I tillegg har Skattedirektoratet publisert en side med spørsmål og svar.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"