Mine områder
Hjelp

Revidert nasjonalbudsjett

av Sven Ivar Lønneid (Oppdatert ‎12-05-2023 07:57 av Sven Ivar Lønneid VISMA )

Regjeringen har lagt fram revidert nasjonalbudsjett. Her finner du de aktuelle forslagene til endringer innen lønn og personal:

  • satsen for skattefri dekning av kost for langtransportsjåfører og pendlere som bor på brakker økes. For langtransportsjåførene økes satsen fra 300 til 350 kroner, mens satsen for brakkependlerne økes fra 177 til 250 kroner. Satsendringene er foreslått å iverksettes fra 01. september 2023 og arbeidsgiver trenger derfor ikke å korrigere tidligere innsendte a-meldinger.
  • regjeringen vil gi foreldre økt fleksibilitet i permisjonstiden med barna og gjøre hverdagen for både mor og far lettere i småbarnsperioden. Derfor ønsker regjeringen at utbetalingen for å velge 80 prosent eller 100 prosent i foreldrepengeordningen blir lik. Det settes nå i gang et arbeid for å endre dagens ordning. Foreldre med opptjent rett til foreldrepenger kan i dag velge å motta 100 prosent inntektsdekning i 49 uker eller 80 prosent inntektsdekning i 59 uker. Med dagens regler vil den samlede utbetalingen foreldrepenger ved redusert dekningsgrad være lavere enn ved full dekningsgrad. Regjeringen ser ingen vektige grunner til å opprettholde en slik forskjell mellom full og redusert ytelse, og vil derfor utjevne differansen i samlet stønadsutbetaling gjennom å forlenge foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekningsgrad. Regjeringen tar sikte på å gjennomføre endringen i 2024.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"