Mine områder
Hjelp

Riktig beregning av diett fra 1.juni

av Anonymous (Oppdatert ‎08-06-2021 13:56 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Vi gjør oppmerksom på at dette er en eldre artikkel.

 

Det gjelder nye satser for diett fra 1.juni 2020. Her forklarer vi hvem som har rett til diett og hvilke satser og beregningsmåter som nå gjelder.

Hvilke satser har den ansatte krav på?

Utgiftsdekning er ikke lovregulert, ansattes krav på  dekning av reisekostnader må derfor reguleres i avtale. I enkelte tariffavtaler er utgiftsdekning regulert. Ansatte i staten (og til dels i kommunene) er omfattet av Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands. I private virksomheter, som ikke er omfattet av tariffavtale, reguleres ansattes krav på utgiftsdekning vanligvis i arbeidsavtalen.

 

I mange arbeidsavtaler står det at arbeidsgiver dekker nødvendige reiseutgifter i medhold av statens særavtaler for reise. Da er arbeidsgiver i utgangspunktet forpliktet til å følge bestemmelser og satser i særavtalene. Fra 1. juni 2020 gjelder det nye satser for diett.

Nye satser for diett i Statens særavtaler fra 1.juni 2020  

Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom bedriften og de ansatte. 

 

Her er de nye satsene i statens særavtaler som gjelder for reiser fra 1. juni 2020 - 28.februar 2021.

 

Reisens lengde

Sats

For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer uten overnatting          

Kr 315

For reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 585

For reiser over 12 timer med overnatting

Kr 801

 

Trekkfrie satser i 2020

Skattedirektoratets forskuddssatser regulerer hvilke satser den ansatte må skatte av. I motsetning til statens særavtaler, må alle arbeidsgivere som utbetaler diett forholde seg til de trekkfrie satsene for diett. Er det avtalt en høyere sats enn den trekkfrie satsen, vil differansen være trekkpliktig og inngå i grunnlaget for beregning av forskuddstrekk.

 

Trekkfrie satser i 2020

Reisens lengde

Sats

For reiser f.o.m 6 timer til og med 12 timer

Kr 200

For reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 400

For reiser med overnatting på hotell

Kr 589

For reise med overnatting på pensjonat

Kr 164

For reiser med overnatting hybel/brakke med kokemulighet/privat

Kr 91

Eksempler

I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise.

Eksempel 1

Maria har vært på  et kundemøte. Hun reiste hjemmefra kl 0700. Kom tilbake på kontoret kl. 14.00, hun var hjemme kl 17.00

 

Beregning av diett reise som varer 7 timer

Krav på diett etter særavtalen

Kr 315

Trekkfri sats

Kr 200

   

Trekkfri diett

Kr 200

Trekkpliktig diett

Kr 115

 

Eksempel 2

Jens har vært seminar. Han reiste hjemmefra torsdag kl 10.00 og kom hjem fredag kl 15.00. Han overnattet hos en bekjent

 

Beregning av diett reise - ett døgn

Krav på diett etter særavtalen      

Kr 801

Trekkfri sats

Kr 91

   

Trekkfri diett

Kr 91

Trekkpliktig diett

Kr 710

 

Det er ikke alltid reiser varer akkurat ett døgn. Hva gjør man da? Det er forklart her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"