Mine områder
Hjelp

Stengt skole eller barnehage på grunn av ekstremvær - rett på fri fra jobb?

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎31-01-2024 12:54 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Ekstremværet i Norge den siste tiden har ført til at flere skoler og barnehager er stengt. Dette igjen fører til at mange foreldre har behov for fri fra arbeidet. Hvilke rettigheter har arbeidstaker i en slik situasjon?

 

Vi anbefaler at man i slike situasjoner har fokus på dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å finne en best mulig løsning for begge parter.

 

Omsorgspenger

Retten til omsorgspenger er knyttet til fravær på grunn av sykdom. Det at barnehage, eller skole stenger på grunn av ekstremvær, for eksempel kulde, vil derfor ikke gi arbeidstaker rett til å benytte omsorgspenger ved fraværet.

 

Hjemmekontor

Som hovedregel kan ikke arbeidstaker kreve å ha hjemmekontor, men det er selvfølgelig mulig å avtale at arbeidstaker kan få utføre sitt arbeid på hjemmkontor. 

 

Ved regelmessig bruk av hjemmekontor, følger det av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, at det skal inngås en skriftlig avtale om en løsning for hjemmekontor. Kravet om en egen hjemmekontoravtale gjelder ikke ved “kortvarig eller sporadisk arbeid”.

 

Det betyr at dersom det inngås avtale om hjemmekontor på grunn av ekstremværet for kun en kortvarig periode, vil det ikke være nødvendig å inngå en egen avtale om hjemmekontor.

 

Avspasering

Når det gjelder uttak av avspasering, så er det opp til avtalen om avspasering hvordan dette skal håndteres.

 

Dersom det ikke er regulert i avtalen hvordan avspasering skal tas ut, vil det i utgangspunktet ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme om avspaseringstimer kan tas ut.

 

Ferie

Når det gjelder uttak av ferie, så er det arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer når arbeidstaker kan avvikle ferie. Det vil si at det kan avtales uttak av ferie, men at det som hovedregel er arbeidsgiver som bestemmer om dette er ok, eller ikke.

 

Unntaket er ekstraferien arbeidstaker over 60 år får på grunn av alder. Denne uken har arbeidstaker selv styringsrett over, men arbeidsgiver må varsles minst 2 uker før avvikling av denne ferien.

 

Velferdspermisjoner

Noen virksomheter har velferdspermisjoner som gir arbeidstaker rett på fri med, eller uten lønn noen dager i løpet av året. Det vil være opp til avtalen som gir rett på denne permisjonen om dette eventuelt vil være noe som kan være aktuelt å benytte seg av her.

 

Følg RegelPOD

RegelPOD er podcasten som holder deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor lønn og personal. Det kommer en ny episode hver 14. dag. Du har muligheten til å påvirke hvilke tema vi tar opp i 2024 ved å legge inn en kommentar i kommentarfeltet.

 

Hør Regelpod her: høre podcast

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"